Gemeenteraadszittigen en videos

Overeenkomstig de artikelen 86 en 87 van de nieuwe gemeentewet komt de Gemeenteraad op volgende woensdagen om 18.30u bijeen.

Bekijk de gemeenteraadszittingen op ons YouTube-kanaal.