COVID-19: Financiële steun van de gemeente

Handel, sport, cultuur, jonge kinderen

Schaarbeek pakt uit met een ambitieus steunplan voor kwetsbare sectoren.

Hele sectoren, die essentieel zijn voor het welzijn van onze burgers, hebben het moeilijk. Daarom worden een reeks gerichte steunmaatregelen toegekend aan specifieke sectoren: handel, sport, cultuur en de opvang van jonge kinderen.

Het gaat om een totaalpakket. Over de maatregelen en de precieze invulling van dat pakket moet nog worden beslist .

De rode draad doorheen het plan

Voor Schaarbeek komt het erop neer dat:

 1. De winkels die moesten sluiten/niet meer kunnen werken steun krijgen
 2. De heropstart - zodra mogelijk - wordt ondersteund in plaats van eenmalige steun te geven
 3. De mannen en vrouwen in deze sectoren worden geholpen om tegemoet te komen aan reële noden
 4. De steun die al op andere niveaus  wordt geboden hier en daar wordt aangevuld
 5. Rekening wordt gehouden met de financiële middelen van onze gemeente

Deze steun omvat zowel geldelijke steun als het niet opeisen van verschuldigde bedragen.

Wat voor geldelijke steun?

 • 370.000 euro voor de winkels. Met deze steun worden acties gefinancierd om winkels die tijdens de lockdown gedwongen moesten sluiten opnieuw op te starten (bijv. klantencheques). Het doel is om de lokale economie weer aan te zwengelen door de inwoners van Schaarbeek financieel aan te moedigen om in Schaarbeekse winkels te kopen.
 • 130.000 euro voor cultuur. Om Schaarbeekse kunstenaars zonder werkloosheidsuitkering en kleine artistieke of repetitieruimten die geen subsidies krijgen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap te ondersteunen. Het doel is om creatieve activiteiten te ondersteunen door programmering, tussenkomst bij de aankoop van shows en de huur van repetitieruimten.
 • 50.000 euro voor sport. Om sportclubs een duwtje in de rug te geven. Omdat ze geen inkomsten hebben zolang de crisis duurt, dreigen sommige clubs kopje onder te gaan.
 • 50.000 euro voor jonge kinderen. Om de opvangplaatsen voor jonge kinderen, particuliere kinderdagverblijven en kinderdagverblijven van het verenigingsleven, als aanvulling op de gemeenschapssteun die ze krijgen te helpen. Deze sector, die het bijzonder moeilijk heeft, moet morgen meteen weer aan de slag kunnen ten behoeve van kinderen en gezinnen.
 • Behoud van de subsidies voor de verenigingssector. De gemeente werkt samen met heel wat Schaarbeekse verenigingen. Die ontvangen subsidies in ruil voor diensten aan de gemeenschap (preventie, sociale cohesie enz.). Hier gaat niet om een "nieuw" budget, maar wel om het behoud van de subsidies (hoewel alle activiteiten werden stopgezet) omdat de lasten van deze verenigingen vaak op hun financiën blijven wegen.

Niet-opgeëiste bedragen

Verlenging van de betalingstermijnen met twee maanden (verlengbaar)

Flexibiliteit van de gemeentediensten i.v.m. betalingsplannen en betalingsuitstel

Vrijstelling voor de duur van de lockdown van:

 1. Belasting op sportagentschappen en sportweddenschappen
 2. Belasting op drankgelegenheden die buiten de normale uren mogen openblijven
 3. Belasting op privéclubs
 4. Belasting voor telefoon- en telecomwinkels die gesloten zijn
 5. Belasting op raamprostitutieruimten
 6. Belasting op prostitutiesalons
 7. Belasting op handelsoppervlakten van meer dan 400m² die gesloten zijn
 8. Belasting op terrassen en kramen (jaarlijkse belasting)
 9. Belasting op markten 

Belastingen op voedingswinkels en andere winkels die open zijn, blijven verschuldigd.

Daarbij komen nog de bedragen die Schaarbeek als eigenaar niet zal opeisen. Zo zal de gemeente voor de duur van de lockdown en tot nader order huurvrijstelling verlenen aan sportclubs, drankgelegenheden en andere bedrijven die gebruikmaken van lokalen van de gemeente, maar die hun activiteiten hebben moeten staken.