Coronavirus: bedrijven en zelfstandigen

UPDATE 09/06/2020:

Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar voor micro-ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere steunmaatregelen. Bekijk de voorwaarden.
Deze premie is bedoeld voor een aantal categorieën Brusselse micro-ondernemingen

 • die ten hoogste vijf voltijdequivalenten in dienst hebben
 • die geen andere premie hebben aangevraagd en die overeenkomstig de vermelde voorwaarden hun werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst of het overbruggingsrecht hebben gekregen
 • enz

Bekijk alle geldende voorwaarden

Het premieaanvraagformulier is tot en met 30 juni 2020 beschikbaar. Er moeten een aantal documenten worden bijgevoegd.

Ga na of u toegang heeft tot het aanvraagformulier

 

Schaarbeek pakt uit met een ambitieus financieel plan voor kwetsbare sectoren.

 

Voor handelaars, marktkramers en zelfstandigen is de huidige crisis een harde klap.

De gemeente is zich hiervan bewust en denkt na hoe zij haar economische actoren het beste kan ondersteunen.

In eerste instantie heeft ze beslist om de aanslagbiljetten voor een reeks belastingen niet langer te verzenden aan de bedrijven die verplicht werden tot sluiting of tot een beperking van hun activiteiten. Opgelet, de belastingen op openbare vervuiling, leegstand enz. blijven van toepassing!

Bovendien onderzoeken onze diensten momenteel de verschillende belastingen en tarieven die van toepassing zijn op de Schaarbeekse handelaars (terrassen, telefoonwinkels, markten enz.) en zullen ze binnenkort een versoepeling van die maatregelen voorstellen. De situatie is zeker dringend, maar de gemeente wil graag weloverwogen beslissingen nemen die eerlijk zijn voor iedereen!

 

 

Vergeet niet dat de federale en regionale overheden al tal van andere maatregelen hebben genomen.

Op federaal niveau vermelden we onder meer:

 • een vereenvoudiging van de formaliteiten voor economische werkloosheid;
 • vervangingsinkomen voor zelfstandigen: maandelijkse vergoeding van € 1.291 tot € 1.614;
 • afbetalingsplannen voor de BTW, sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, belastingen ...

Op het niveau van het Brussels Gewest:

 • een eenmalige premie van € 4.000 voor bedrijven die verplicht werden tot sluiting;
 • de opschorting van bepaalde belastingen en ondersteuningsmiddelen;
 • leningen tegen lage rentetarieven.

 

Wilt u meer weten over de verschillende maatregelen die de overheid heeft genomen?

Een kort overzicht van de meest nuttige informatiebronnen...

 

1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet.

Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Hier vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus.

De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen. De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

 1. De maatregelen die door de overheid werden genomen
 2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen
 3. De relatie werkgever-werknemer
 4. De werking van de onderneming garanderen
 5. De gezondheidsvoorschriften
 6. Nuttige sites en telefoonnummers

 

UNIZO heeft een specifieke informatiepagina gelanceerd met alles wat u moet weten over het coronavirus.

 

Daarnaast geven verschillende sociale secretariaten u tips over de eventuele preventieve maatregelen die u als werkgever kan nemen en beantwoorden ze heel wat concrete vragen : hier de rechtstreeks links naar desbetreffende pagina's op de sites van PartenaAttentiaAcertaLiantisSecurexSD Worx.

 

BECI heeft een noodnummer voor ondernemers opgezet: 02 533 40 90. Meer informatie op zijn website.

 

Om meer te weten over de mogelijke preventiemaatregelen op de werkplek en de arbeidsrechtelijke gevolgen , kan u de site raadplegen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

 

Hebt u nog vragen?

Het Lokaal Economisch Loket (LELS) van Schaarbeek staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en de door het Gewest genomen maatregelen toe te lichten.

Neem bij voorkeur contact op via e-mail: gel.schaerbeek@gmail.com

Of per telefoon: 02/215.73.29 - 0478/99.14.05