Archieven bewaren en nuttig maken

De bewaring van de archieven is van essentieel belang om de overheidsadministratie in staat te stellen haar activiteiten in alle transparantie uit te voeren en de rechten van de burgers te respecteren.

Onze diensten nemen alle nodige maatregelen om de documenten die hen worden toevertrouwd een maximale levensduur te garanderen.

De archieven tot leven brengen en de informatie doorgeven die ze bevatten (het geheugen van onze maatschappij), draagt bij aan het verrijken van de hedendaagse cultuur.