Raadpleging van het gemeentearchief

De belangrijkste opdracht van de dienst Archieven is de archieven van de gehele gemeentelijke administratie beheren en ze openstellen voor opzoekingen door alle burgers.

Archieffondsen

De archieffondsen van de gemeente Schaarbeek bestaan uit kilometers documenten. Deze fondsen en de duizenden documenten die ze bevatten, worden al eeuwenlang bewaard, ze overleefden de grote brand van 1911, oorlogen en hachelijke verhuizingen.

De oudste documenten van de dienst Archieven dateren uit de 19e eeuw.

De fondsen bevatten onder meer documenten in verband met: 

  • werken die op het grondgebied van de gemeente werden uitgevoerd (openbare gebouwen, scholen, kerkhoven, onteigeningen, wegen, ...);
  • van de administratie (registers van de gemeenteraden en colleges sinds 1807, gemeentebladen sinds 1860);
  • de organisatie en het reilen en zeilen van de administratie en de verschillende diensten waaruit ze bestaat (onderwijs, netheid, cultuur, bevolking, burgerlijke stand, ...).

De gemeentearchieven beschikken ook over een groot fonds met foto’s en postkaarten over Schaarbeek.

Hou er wel rekening mee dat de dienst Gemeentearchieven geen genealogisch onderzoek doet.

  • Voor alle aanvragen voor opzoekingen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke stand;
  • Neem voor adressen, gezinssamenstellingen, inwoners die de gemeente hebben verlaten of nieuwkomers contact op met de dienst Registers.

De dienst Archieven bewaart ook geen stedenbouwkundige dossiers.

  • Neem voor de raadpleging van stedenbouwkundige documenten en plannen van privégebouwen contact op met de dienst Stedenbouw.