Wat is een archief precies?

Archieven zijn er altijd geweest en je vindt ze overal, maar wat is een archief eigenlijk?

Informatie, geen drager

Eenvoudig gezegd, bestaat een archief uit informatie die op een of andere drager is geregistreerd.

In de Oudheid bestonden er al archieven in diverse vormen: steen, perkament, papyrus, ...

Door de evolutie van de technologie en de informatica zijn er meer dragers beschikbaar: papier maar ook microfilm, diskettes, USB-sticks, cd’s, dvd’s, harde schijven, SD-kaarten, ...

De drie fasen van een archief

Het stereotype archief = oude documenten, bestaat dus niet meer, vooral ook omdat een archief verschillende fasen doorloopt:

  • de dynamische fase: dit zijn de courante archieven die nog zeer regelmatig worden gebruikt;
  • de tussentijdse fase: de tussentijdse archieven worden minder vaak geraadpleegd, maar behouden hun administratieve waarde;
  • de statische fase: dit zijn de definitieve (of historische) archieven. Ze hebben geen administratieve waarde meer, maar wel een historisch belang, dat wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria, en moeten dus permanent bewaard worden

Openbare archieven, privé-archieven

Er zijn twee types archieven:

  • De openbare archieven, documenten die werden geproduceerd en ontvangen door openbare instellingen in het kader van hun activiteiten;
  • De privé-archieven, documenten die werden geproduceerd en ontvangen door particulieren of privé-organismen.