Restauratie van beschermde monumenten

Schaarbeek heeft het geluk over een hoogwaardig erfgoed te beschikken, een troef om te koesteren en op te waarderen: gevels, architectonische ensembles, stadsgezichten, naast een hele reeks kunstwerken in de openbare ruimte. Of u nu een particulier, een bedrijf of een openbare instantie bent, ook u kunt bijdragen aan de restauratie en opwaardering van dit erfgoed!

Fonds voor het erfgoed

In 2010 beslitte de Gemeente om zich aan te sluiten bij de Koning Boudewijnstichting voor de oprichting van het Fonds voor het Erfgoed in Schaarbeek.

Dit Fonds heeft als specifieke doelstelling om de creatie, de restauratie en de opwaardering van het stedelijke kunsterfgoed van de Gemeente te bevorderen: monumenten, standbeelden, fonteinen, enz.  Dankzij het mecenaat wil de gemeente Schaarbeek haar openbaar erfgoed een nieuwe dynamiek geven.

Het Fonds voor het Erfgoed beschikt over verschillende actiemiddelen om zijn opdrachten te vervullen. In de eerste plaats stelt het nauwkeurige inventarissen op van de te restaureren werken en van de plaatsen waar de werken kunnen worden ondergebracht. Vervolgens maakt het een schatting van de restauratiekosten van deze werken in de openbare ruimte. Het organiseert ook geldinzamelingen om restauraties, opwaarderingsprojecten of eventuele aankopen te financieren. Ten slotte zorgt het fonds voor de restauratie van de geselecteerde werken, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Momenteel legt het fonds zich prioritair toe op 5 werken die gerestaureerd moeten worden:

  • de Electriciteitsmast van Jacques de Lalaing ;
  • het standbeeld van Nasreddin Hoca ;
  • het Standbeeld van de Albanese held Skanderbeg ;
  • het Monument voor de gevallenen van de automobielsport van Pierre De Soete ;
  • de Vaas “Bacchanalen” van Godefroid Devreese.

Het Fonds wordt ondergebracht bij het Koning Boudewijnstichting die er het administratieve beheer van verzekert en wordt gestuurd door een beheerscomité. Dit comité bekrachtigt bij voorbeeld de keuze van de kunstwerken die het voorwerp van een interventie zullen uitmaken.

plaquette fonds pour le patrimoine

Hoe het Fonds te steunen?

Het fonds overleeft op donaties, legaten, schenkingen en subsidies van particulieren, bedrijven of overheidsinstanties, en streeft ernaar om alle inwoners en partners die het project willen steunen, overheid of particulier, achter eenzelfde gemeenschappelijk doel te scharen: de opwaardering van het erfgoed.

U kunt het fonds op verschillende manieren steunen:

  • u stuurt het fonds uw opmerkingen over of suggesties voor de restauratie of inplanting van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • u maakt een financiële bijdrage over op het rekeningnummer 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting onder vermelding van "192/0710/00002 - Fonds Erfgoed Schaarbeek". U kunt een bijdrage schenken voor een specifiek project of aan het fonds in het algemeen.

Een attest van fiscale vrijstelling wordt afgeleverd voor elke gift vanaf 40 euros.