Gevels bewaren

Vensters, graffiti, erkers, kroonlijsten, balkons... In alle wijken puilen de gevels uit van deze schatten die bijdragen tot de harmonie van de openbare ruimtes. Jammer genoeg verdwijnen al te vaak gevelelementen of worden ze vervangen zonder enige bekommernis voor integratie in het geheel, niettegenstaande er oplossingen bestaan voor de bewaring van het erfgoed verenigbaar met de verbetering van het woonpark.

Heeft uw gevel onderdhoud nodig ?

Schoonmaken, herschilderen en kleine herstellingswerken maken het mogelijk om vandaag onvervangbaar geworden onderdelen te behouden. Het streven naar « onderhoudsvrije » materialen en de wil om oude gebouwen aan te passen aan nieuwe normen leiden vaak tot « valse noten »

« Uw gevel in Schaarbeek, leren kennen en bewaren » in een praktisch handboekje opgemaakt door de vzw De Stadswinkel, gespecialiseerd in het erfgoedbehoud. In deze brochure vindt u:

  • eenvoudige verwijzingen om de elementen van uw gevel te herkennen binnen de vertegenwoordigde grote bouwstijlen ;
  • praktische raad voor het onderhoud en de bewaring van de gevelelementen : bekleding, vensterramen, balkon,...

Opgelet: voor alle werken die het architecturale aspect van een goed wijzigen, dient een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend te worden.

votre façade à Schaerbeek

Uw gevel vernieuwen?

Verkeert uw gevel in slechte staat? Maak er meteen werk van. De dienst Stedenbouw en RenovaS kunnen u vertellen welke verbouwingen zijn toegestaan en van welke premies u gebruik kunt maken.

Denk eraan dat er geen vergunning nodig is voor identieke renovaties. Voor elke verbouwing is echter wel het advies van de dienst Stedenbouw vereist.

Een veel voorkomend geval : de vervanging van ramen

Regel n°1 : Als uw gebouw nog  de oorspronkelijke ramen heeft,  is het steeds wenselijk om ze te  bewaren !

Regel n°2 : In bepaalde gevallen kan de identieke vervanging van vergunning worden vrijgesteld.  Kom u er altijd van vergewissen aan het stedenbouwloket met de volgende elementen: het adres van het gebouw en enkele goede foto’s van de huidige voorgevel. In functie van het type oorspronkelijke raam, de gevelstijl en de lig­ging van het gebouw, zal de ambtenaar van het bestuur u kunnen aangeven welk type nieuw raam u zal moeten plaatsen. Bepaalde zones genieten immers van een grotere bescherming en de vereisten zijn er strenger. Op basis van het advies van de dienst zal u een

bestek aan uw schrijnwerker, aan­nemer of architect kunnen vragen. Dit bestek zal een tekening van het voorgestelde raam moeten bevatten, wat aan de dienst Stedenbouw zal toelaten om aan te geven  of al dan niet een vergunning moet worden bekomen.

Regel n°3 : Als een identieke vervanging niet mogelijk blijkt, dan moet absoluut een stedenbouwkundige vergunning worden bekomen alvorens de werken te kunnen aanvatten!