Schoolbemiddeling

Heeft u moeilijkheden op school? Een conflict met een leerkracht, de directie, ouders of leerlingen? Doe een beroep op de dienst schoolbemiddeling, Déclic.

Voor wie?

De dienst schoolherinschakeling en schoolbemiddeling (Déclic) richt zich tot:

  • Iedereen die in Schaarbeek naar school gaat;
  • De inwoners van Schaarbeek.

Het team van bemiddelaars en adviseurs uit het schoolmilieu richt zich op leerlingen, ouders en al wie in Schaarbeek beroepsmatig met jongeren in contact komt.

Begeleiden bij moeilijkheden

Voorkomen dat leerlingen de school verlaten zonder diploma is één van de belangrijkste taken van Déclic. Daarom is het belangrijk om voor een goed en stimulerend klimaat te zorgen, om de jongere en zijn omgeving te ondersteunen en te begeleiden. Zo helpen de tussenpersonen bijvoorbeeld om de dialoog terug op te starten en om constructieve oplossingen te vinden voor spanningen en conflicten waarmee de ouders, de kinderen, de leerlingen, de leerkrachten, de directie, enz. geconfronteerd worden.

De bemiddelaars zijn aanwezig in het Bemiddelingshuis en in een aantal scholen in Schaarbeek.

Gratis, onpartijdig en vertrouwelijk

In het kader van hun opdracht garanderen de bemiddelaars onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Ze zijn opgeleid om te luisteren, te communiceren en te onderhandelen met respect voor iedereen. De bemiddeling is volledig gratis.

médiation scolaire

Concreet

Enkele voorbeelden van diensten die Déclic aanbiedt

  • van de jongere bij schoolformaliteiten: studiekeuze, toekomstplannen,…
  • Ingrijpen wanneer leerlingen afhaken en bij schoolverzuim;
  • Helpen bij de zoektocht naar een school of bij de inschrijving;
  • Informatie geven over de werking van het Belgische schoolsysteem (bestaande studies, opleidingen en beroepen);
  • Begeleiding in scholen: omgaan met agressie, gevaarlijke spelen, sociale media,… ;

Schoolproject 'Parcours ton orientation'

Het jaarlijkse evenement, Parcours ton orientation helpt jongeren met hun studiekeuze. Tijdens deze driedaagse georganiseerd door Déclic, stellen leerlingen van het 6e en 7e middelbaar hun studiekeuze voor aan de leerlingen van het tweede jaar. Dat doen ze op een professionele en humoristische manier.  Het doel: leerlingen bewust maken van het belang van hun studiekeuze.

Voor het evenement begint, wordt er geïnformeerd en voorbereidend werk verricht door de PMSC-teams (Psycho-Medisch Sociaal Centrum) van de deelnemende scholen. Iedere leerling krijgt een persoonlijk schriftje waarin hij zijn interesses en zijn toekomstplannen kan opschrijven. Daarnaast wordt de leerling ook mee opgevolgd.

parcours ton orientation

Bent u een school en wenst u deel te nemen? Neem contact op met Roland Prévot, coördinator van het Bemiddelingshuis.