Icon for xls export

Gids van tewerkstelling en opleiding

Gevonden resultaten

Op zoek naar een baan, een opleiding, een talencursus,…?

Schaarbeek telt tal van verenigingen die zich maximaal inzetten om u alle hulpmiddelen en de beste kans op slagen te geven.

Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
Bevorderen van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld
Afar
Organisatie van initiatieven in verband met het cultureel erfgoed van Oost-Afrika
Brusselse coördinatie voor tewerkstelling en opleiding van vrouwen
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
Atelier créatif
Vereniging voor de autonomie en de ontplooiing van migrantenvrouwen
jardinage
Animatie- en opleidingsgroep voor migrantenvrouwen
Sociale en culturele integratie van vrouwen
cours d'informatique
Alfabetisering, huiswerkschool, initiatie informatica en multimedia, buitenschoolse activiteiten
interface3
Centre de formation à l'informatique pour femmes en recherche d'emploi
rencontre femmes
Ruimte voor opvang, ontmoetingen solidariteit, uitwisselen van ideeën en opleidingen voor vrouwen