Glas

Het glas wordt apart van het overige huishoudelijk afval verzameld om het te recycleren. Glas hoort in een van de glasbollen te komen die zich op verschillende punten van de gemeente bevinden.

Wit glas en gekleurd glas

Alle glazen bokalen, flessen en flacons mag u in de glasbollen deponeren.

  • wit glas (transparant) in de witte glasbol.
  • Gekleurd glas (transparant) in de gekleurde glasbol

Kijk op de website van Net Brussel om de dichtstbijzijnde glasbollen in uw buurt te vinden!

 

bulles à verres

Mag u niet in de glasbollen deponeren: spiegels, lampen, pyrex, porselein, aardewerk, gebroken vaatwerk of glazen, kristal, kruiken uit grès of aardewerk, vlakglas, TL-lampen (neon)

Denk aan de omwonenden van de glasbollen:

  • Deponeer uw glas enkel tussen 7 en 22 uur.
  • Zet uw glasen flessen, bokalen en flacons niet langs de glasbollen, zelfs niet als ze vol zijn.
  • Laat uw zakken en kartonnen dozen niet achter bij de glasbollen.

Sluikstorten wordt zwaar bedoet.

Ondergrondse glasbollen

Door de glascontainers onder de grond te stoppen, vermindert de visuele en geluidshinder en kan ook het sluikstorten worden tegengegaan.Bovendien zijn deze ondergrondse glasbollen vlotter bereikbaar voor personen met beperkte mobiliteit. Ten slotte hebben ze een groter volume en dus moeten ze minder vaak worden leeggemaakt dan traditionel glascontainers.

bulles à verre enterrées