Stoppen

Wist u dat u het milieu en mensen kunt helpen door kurken en plastic stoppen te verzamelen? Waarom? Hoe?

Kurken stoppen

Als uw fles wijn leeg is, kan de kurken stop aan een tweede leven beginnen! Kurk verteert moeilijk in de vuilnisbak, maar is makkelijk te recycleren en te hergebruiken in de bouw (isolatie, vloer- en muurtegels,...)

Kurk recycleren is goed voor het milieu, het wordt dan niet als afval zonder waarde gestort, het vertraagt de uitstoot van het CO2 dat de kurk bevat en draagt bij aan het behoud van de kurkeikwouden.

bouchons de liège

Dankzij de vzw Vlaspit draagt het ook bij aan de sociale economie en de tewerkstelling van mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. Deze vzw uit Vlaams-Brabant zamelt kurken stoppen in heel België in en beschikt momenteel over 600 inzamelingscentra.

Waar kunt u ze deponeren?

Toegang tot gemeentehuis en de CTR is momenteel om gezondheidsredenen beperkt. Het is niet mogelijk er toegang toe te krijgen om uw kurken af ​​te zetten.
 
U kunt ze ook naar de Wereldwinkel brengen, Helmetplein 2, 1030 Schaarbeek. Alle inzamelingspunten in België vindt u op de kaart van de site RecYcork.

 

Alle inzamelingspunten in België vindt u op de kaart van de site RecYcork.

 

Plastic stoppen

Als u uw plastic stoppen bewaart, slaat u twee vliegen in één klap. Plastic stoppen een tweede leven geven door er andere voorwerpen van te maken is immers een manier om afval op te waarderen; het is dus goed voor het milieu. Maar u kunt er ook mee bijdragen tot de aankoop en opleiding van een blindengeleidehond van de vzw BCGH (het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren). Deze vzw zamelt overal in het land plastic stoppen in en verkoopt ze aan een gespecialiseerd bedrijf dat er duurzame palletten van maakt .

Welke stoppen?

Technisch gezien, zijn er verschillende soorten plastic (HDPE, LDPE,...).

Om het eenvoudig te houden, worden alleen de stoppen van plastic drankflessen ingezameld.

bouchons plastique

Waar kunt u ze deponeren?

Net als voor de kurken stoppen zijn er tijdens de openingsuren inzamelingspunten ter beschikking:

  • in het gemeentehuis, Colignonplein, 2de verdieping;
  • in het TCR, Rodenbachlaan 29.