Personen met beperkte mobiliteit (PBM)

Parkeerkaarten voor personen met een handicap

Een parkeerkaart voor personen met een functiebeperking geeft de toestemming voor:

  • het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een functiebeperking (aangeduid met een blauw kenteken uitgebeeld met een persoon in rolstoel);
  • het parkeren voor onbeperkte duur in de groene zones;
  • het parkeren gedurende 2 uur in de rode zones (met parkeerschijf).

 

Toegankelijke trajecten voor iedereen... ook voor personen met beperkte mobiliteit!

Schaarbeek besteedt bijzondere aandacht aan “Personen met Beperkte Mobiliteit” : rolstoelgebruikers, blinden of slechtzienden, kinderwagens, mensen met krukken t.g.v. een ongeval, ouderen…

Er zijn sowieso momenten in ons leven dat we “beperkt mobiel” zijn. Daarom zijn er in ons Gemeentelijk Mobiliteitsplan 9 “PBM-lussen” opgenomen. Het doel van die “lussen” is om, binnen een bepaalde perimeter, een traject voor te stellen, waarop aangepaste PBM-voorzieningen aanwezig zijn.

Naar een gemeentelijk voetgangersnetwerk

De 9 PBM-lussen die worden voorgesteld in het gemeentelijke mobiliteitsplan zullen op termijn de schakels van het gemeentelijke voetgangersnetwerk vormen. De gemeente werkt op dit moment namelijk aan een toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) onder leiding van Brussel Mobiliteit.

Met dit plan willen ze de openbare ruimte afstemmen op de behoeften van iedereen. Zo gaat de aandacht naar straatverlichting, straatmeubilair, oversteekplaatsen en bodemoneffenheden. Uiteindelijk zal iedereen zo zijn plaatsje vinden en zich gemakkelijker te voet kunnen verplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

PBM-trajecten met het openbaar vervoer

Voor uw verplaatsingen met het openbaar vervoer kunt u de interactieve kaart van de MIVB raadplegen waarop u de routes vindt die aangepast zijn aan personen met beperkte mobiliteit.