Lokale Mobiliteitscontract : Good Move

meer info op onze specifieke website : goodmove.1030.be

Het nieuwe mobiliteitsplan Good Move

Dit is het gewestelijke mobiliteitsplan, dat in maart 2020 door het Brussels parlement werd goedgekeurd. Het plan wordt uitgerold in de 19 gemeenten van Brussel en stippelt de koers uit die de komende tien jaar op het gebied van mobiliteit zal worden gevolgd. De gemeente Schaarbeek neemt hier nu het voortouw in en rolt als eerste een grote permiter uit (Colignon-Josaphat) die verkeersluw wordt gemaakt in 3 wijken: Koninklijke Sint-Maria, Berenkuil en Azalea.

Voor de perimeter Colignon-Josafat organiseerde de gemeente vanaf 2021 een participatieproces voor de drie wijken. Schaarbeek nodigde de inwoners uit om hun steentje bij te dragen tijdens twee dialoogavonden voor iedere wijk.

In navolging van dit proces analyseerde de gemeente, samen met de deskundigen, de plaatselijke vertegenwoordigers, de politiezone, de hulpdiensten en de mobiliteitsverenigingen, alle opmerkingen, voorstellen en vragen, betreffende de voor de uitvoering van het mobiliteitsplan te nemen besluiten. Deze vindt u onderaan terug.

 

 

Waarom Good Move ?

Het openbaar vervoer dat vastzit in het verkeer, grote verkeersopstoppingen die zorgen voor heel wat tijdverlies, geluidsoverlast en vervuiling, parkeermoeilijkheden en stress, én het is vaak gevaarlijk om je te voet of met de fiets op de weg te wagen... Er duiken bovendien heel wat nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld op, onder meer steps, deelfietsen en elektrische vervoermiddelen.

Door onze mobiliteit te herdenken in verkeersluwe wijken worden nu en in de komende jaren aanpassingen en herinrichtingen doorgevoerd worden die de leefbaarheid voor de inwoners verhogen, de openbare ruimte beter verdelen tussenin de verschillende weggebruikers, aangename, gezellige en veilige straten creëren, een efficiënt openbaar vervoer alsook een vlotte doorgang voor de hulpdiensten garanderen.

De objectieven van Good Move

 • Wonen in een aangename omgeving
  onze wijken verkeersluw maken voor onze gezinnen en dus doorgaand verkeer weren; de levenskwaliteit en de openbare ruimten verbeteren; de ontwikkeling van een buurtstad aanmoedigen; het beschikbare wegennet optimaal benutten ...
 • Zich slimmer verplaatsen
  zorgen voor een vlottere doorstroming en aanvaardbare reistijden; de flow tussen vervoerswijzen verbeteren; het gebruik van milieuvriendelijkere vervoerswijzen zoals wandelen, fietsen en het openbaar vervoer aanmoedigen; de openbare ruimte beter verdelen zodat iedereen zijn vervoermiddel kan kiezen; slimme verplaatsingen goedkoper maken ...
 • Zich veilig verplaatsen
  verbetering van de veiligheid in de openbare ruimte en in het openbaar vervoer; vermindering van gevaarlijk gedrag en snelheid; bevestiging van de gemeentelijke visie "nul doden en nul gewonden"; vlotte toegankelijkheid voor de hulpdiensten …
 • Leven in een gezondere omgeving
  minder vervuiling, minder geluidsoverlast, betere luchtkwaliteit, meer vergroening van de openbare ruimte ...


Een verkeersluwe wijk?

Dit is een perimeter, afgebakend door grote wegen, waar alleen inwoners, hun bezoekers, werknemers en klanten die er komen winkelen er nog belang bij hebben om met de auto te komen. Het doorgaand verkeer met een bestemming die niet binnen de perimeter ligt, zal er alle belang bij hebben om rond te rijden of van vervoermiddel te veranderen.

De "Colignon-Josafat"-perimeter wordt afgebakend door de PLUS- en COMFORT-assen voor auto's (de Lambermontlaan, de Rogierlaan, de Paleizenstraat, de Stephensonstraat en de Navezstraat) en heringericht als een verkeersluwe wijk.

 

Verkeersluwe wijken
Klik om het beeld te vergroten

 

Een gedeelde openbare ruimte

Het gewestelijke mobiliteitsplan bepaalt in welke mate elke weg op basis van zijn breedte, profiel of inrichting het meest geschikt is voor elke vervoerswijze (met de auto, met het openbaar vervoer, met de fiets en te voet). In het plan is sprake van drie soorten wegen:

Légende carte - Tracé bleu fin"verkeersluwe WIJK": om een bestemming binnen een wijk te bereiken (max. 20 of 30 km/u), eerder geschikt voor voetgangers en fietsers.

Légende carte - tracé moyen rose"COMFORT-as": om de verschillende wijken met elkaar te verbinden (max. 30 km/u), eerder geschikt voor gemotoriseerde voertuigen en fietsers.

Légende carte - triple tracé, jaune rose et vert, épais "PLUS-as": voor verplaatsingen tussen de 19 gemeenten (de maximumsnelheid is over het algemeen 50 km/u), eerder geschikt voor gemotoriseerde voertuigen en het openbaar vervoer.

Een ruime perimeter met drie wijken

Om nauwer met de betrokken bewoners samen te werken en rekening te houden met de specifieke kenmerken van de wijken, heeft de gemeente beslist om dit grote gebied op te delen in 3 wijken: Azalea, Koninklijke Sint-Maria en Berenkuil. Dit maakte het mogelijk om betere circulatieplannen op te stellen en in dialoog te treden met de buurtbewoners.

 

Carte détaillant les sens de circulation
Klik om het beeld te vergroten

 

 (*) U vindt uw wijk niet binnen de perimeter?

Good Move is er voor alle inwoners. Alle geplande of nog te plannen werken in uw buurt maken immers deel uit van dezelfde visie en ambities van Good Move. Het is onze doelstelling om dit mobiliteitsplan op termijn op ons hele grondgebied toe te passen, aangezien het in het hele Brusselse Gewest wordt uitgerold.

Ontdek de beslissingen in detail

Ontdek de beslissingen in detail op de speciaal daarvoor ontwikkelde website https://goodmove.1030.be