Belangrijke maatregelen

Alle studies en enquêtes tonen het aan: een van de prioriteiten van de burgers is veiligheid en meer bepaald verskeersveiligheid. Agressief rijgedrag, overdreven snelheid, straatraces, de regels van de wegcode niet respecteren, hinderlijk en gevaarlijk parkeren... Schaarbeek wil op dit punt vooruitgang boeken. Recente ongevallen hebben ook de bevolking gemobiliseerd. In samenwerken met de politiezone Brussel-Noord en de burgers zullen verschillende nieuwe maatregelen worden genomen.

10 nieuwe maatregelen

Het doel van de gemeente Schaarbeek is om al haar middelen en bevoegdheden te gebruiken om geen verkeerslachtoffers meer te moeten tellen op haar wegen, en anderzijds door een nultolerantie toe te passen op het vlak van verkeersagressie.

10 belangrijke maatregelen zullen de inspanningen ondersteunen die al dagelijks worden geleverd door de gemeente en de Politiezone.

 1. Uitbreiding van de zones 30: vanaf 1 september wordt 99,5% van de gemeentelijke wegen beperkt tot 30 km/u. Op sommige regionale assen en in de Rogierlaan blijft de maximumsnelheid 50 km/u. (Meer info >>>)
 2. Ongevalsrapporten: worden door de politie opgesteld na elk ongeval met lichamelijk letsel, op basis waarvan de oorzaken kunnen worden opgespoord en aanbevelingen kunnen worden gedaan.
 3. Meer middelen: bovenop de 100.000 € die de Politiezone kreeg van Schaarbeek (goedgekeurd door de Gemeenteraad op 29/11/2017), zal de gemeente 700.000 € vrijmaken voor verkeersveiligheid. Dit bedrag zal helpen om 4 extra agenten aan te werven voor de radardiensten en patrouilles, om voertuigen aan te kopen (waaronder één met automatische nummerplaatherkenning), om een Lidar-radar te huren naast de radar die al wordt geleend van het Brussels gewest en om fietsen, 3 TMS (mobiele snelheidsmeters), 4 snelheidsindicatoren (preventieve radars die een smiley tonen wanneer men zich aan de maximumsnelheid houdt) en 40 samplings (ademtesters) aan te kopen.
 4. Optimalisering van de hulpmiddelen: dankzij de uitbreiding van het personeel dat zich bezighoudt met het verkeer in de Politiezone en de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak kon het aantal verkeersbekeuringen tussen 2017 en 2018 met 37% worden verhoogd (op basis van een vergelijking tussen de eerste 4 maanden van 2017 en van 2018).
 5. Intensivering van de controles: +130% voertuigen gecontroleerd tussen 2017 en 2018, -15% ongevallen met lichamelijk letsel en +32% bekeuringen voor hinderlijk of gevaarlijk parkeren. (Meer info >>>)
 6. Extra radars: Schaarbeek heeft met het Gewest een overeenkomst gesloten om 4 radars te plaatsen langs de Haachtsesteenweg (2 aan het kruispunt met de Voltairelaan en 2 aan het kruispunt met de Schaarbeekse Haardstraat). De technische haalbaarheid van de plaatsing van radars op de kruispunten met de Rogierlaan en met de Louis Bertrandlaan zal worden onderzocht. Er is een princiepsakkoord voor trajectcontrole op de Leopold III-laan, naast een studie over de technische haalbaarheid van dit systeem op de Lambermontlaan.
 7. Slimme verkeerslichten (Als een aankomend voertuig sneller rijdt dan de toegelaten snelheid, wordt het groene licht automatisch rood) : Schaarbeek gaat dit systeem uittesten in de Kesselsstraat, waar regelmatig overdreven snelheid en straatraces worden vastgesteld.
 8. Verlichting voor voetgangers: in juni werd een specifieke verlichting voor oversteekplaatsen voor voetgangers getest in de Koninklijke Sinte-Mariastraat (ter hoogte van Athénée Verwée). 
 9. Geoptimaliseerde communicatie: de Politiezone communiceert de resultaten van haar acties voortaan op haar website en ontwikkelt een contactpunt waar burgers terechtkunnen met hun vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het verkeer.
 10. Burgerparticipatie: de gemeente Schaarbeek wil alle burgers die bezorgd zijn om de verkeersveiligheid inlichten over de getroffen maatregelen en de resultaten ervan. Daarom heeft ze een burgercomité voor verkeersveiligheid opgericht, dat een tot twee keer per jaar samenkomt en dat ze op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen op dit vlak. 

Wat is er al gedaan?

De gemeente Schaarbeek heeft al verschillende acties uitgevoerd. Andere zijn nog in de maak. Het gaat om:

 1. Veiligere voorzieningen: voorzieningen voor fietsers en voetgangers, veiligere kruispunten en snelheidsremmers, naleving en permanente evaluatie van de bestaande infrastructuren/voorzieningen.
 2. Preventieve middelen: veiligere schoolomgevingen, preventieve radars om de automobilisten te sensibiliseren, acties op het terrein om risicogedrag te voorkomen en om schoolgangers te sensibiliseren, beheer van werken.
 3. Repressieve middelen: repressieve radars en repressieve acties op het terrein door de politie en de gemeentediensten.

 

Meer info: