Speelstraten

De gemeente Schaarbeek wil de inwoners van Schaarbeek de mogelijkheid bieden om te genieten van straten die voorbehouden zijn voor er in te spelen.


Buurtcomité Weldoeners - Speelstraten zomer 2020

 

Wat is een speelstraat nu juist?

Een speelstraat is een straat die op bepaalde dagen en gedurende een bepaalde periode voor gemotoriseerd verkeer afgesloten is. Het is de bedoeling dat kinderen in alle veiligheid en onder toezicht van volwassenen op straat kunnen spelen. Een goede gelegenheid voor buren om elkaar te ontmoeten!

Wie mag er zich verplaatsen?

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben, hulpverleningsvoertuigen en fietsers mogen - in een rustig tempo en met grote voorzichtigheid - op straat rijden. Alle bestuurders moeten voorrang verlenen aan spelende kinderen en moeten zo nodig stoppen.

Hoe organiseer je een speelstraat?

  1. Aanvraag voor een 1-daagse sluiting
  2. Aanvraag voor een sluiting gedurende verscheidene dagen (opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld elke zaterdag tijdens de vakantie)


De aanvraagformulieren moeten ten minste 15 werkdagen voor de gewenste aanvang van de opening in het bezit van de administratie zijn. Hoe meer informatie in uw aanvraagdossier, hoe beter! Er zij op gewezen dat de indiening van de formulieren geen toestemming inhoudt om het evenement te organiseren: het groene licht van het gemeentebestuur is onontbeerlijk. Reken twee weken voor een antwoord. Vergeet niet om over ongeveer een week weer op de website te kijken.

  1. Informeer uw buren

Een voorbeeldbrief voor een huis-aan-huis bedeling vindt u hier!

 


Buurtcomité Weldoeners - Speelstraten zomer 2020