Preventieve snelheidsmeters

Vroeg u zich al eens af wat het nut is van preventieve meters die de snelheid van voertuigen tonen, maar hardrijders niet flitsen?

Liever preventie dan bekeuring

Preventieve snelheidsmeters meten en tonen de snelheid van de wagens. De smiley geeft aan of automobilisten de maximumsnelheid al dan niet respecteren.  De gemeente plaatst deze snelheidsmeters op de belangrijkste verkeersaders in de hoop dat dit hardrijders preventief kan ontmoedigen. Waarom op de belangrijkste verkeersaders? Simpelweg omdat vele weggebruikers hier automatisch sneller gaan rijden.

Gegevensanalyse

De snelheidsmeters meten niet alleen de snelheid, maar tellen ook het aantal voertuigen dat langskomt en slaan beide gegevens op. Dankzij deze informatie kunnen we de verkeersstroom in Schaarbeek analyseren en het effect van de acties van de gemeente of het gewest meten.