Noordwijk

Om haar ambities voor de wijk van het Noordstation te ondersteunen, heeft de gemeente Schaarbeek het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) voor het westelijke deel van de wijk gewijzigd. Deze wijziging zal een kader bieden voor alle projecten die in de buurt van het Noordstation worden ontwikkeld.

Het BBP, een door de gemeenten beheerd regelgevend stedenbouwkundig instrument, bepaalt de ontwikkelingsregels op het niveau van een bepaalde wijk.

De wijk van het Noordstation telt tal van overheidsinitiatieven (het Richtplan van Aanleg Maximiliaan, stadsvernieuwingscontracten enz.) en privé-initiatieven (CCN - Communicatiecentrum Noord en het Noordstation, ZIN-project, Proximus-project enz.). Het openbaar vervoer zal ook grote veranderingen ondergaan, met de komst van metrolijn 3 en nieuwe tramlijnen. Tot slot worden er ook verschillende projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte bestudeerd.

 

 

De gemeente heeft een advies uitgebracht over de goedkeuring van PPAS nr. 19.

Het nieuwe BBP zal de gemeente en haar partners in staat stellen om effectiever samen te werken bij de uitvoering van deze projecten. Er zijn verschillende ambitieuze doelstellingen voor de wijk:

  • Van het Noordstation een echt oriëntatiepunt maken en de toegankelijkheid verbeteren.
  • Zorgen voor een diversiteit aan stedelijke functies: meer woningen en openbare voorzieningen, terwijl ook de economische activiteit wordt ondersteund.
  • Zorgen voor een betere organisatie van alle vervoerswijzen.
  • De kwaliteit van de openbare ruimten tot prioriteit verheffen.
  • De inplanting en vorm van de toekomstige gebouwen bepalen.
  • Aandacht besteden aan de milieukwesties.

De perimeter van dit BBP omvat het Noordstation en strekt zich uit van het Solvayplein tot de Simon Bolivarlaan, via de Vooruitgangstraat, dus inclusief de blokken van het CCN, Proximus en North-Galaxy. De vroegere perimeter van het BBP (rode lijnen op de kaart) werd dus uitgebreid (rode stippellijn op de kaart).

Carte du périmêtre du PPAS

 

Bij het opstellen van dit BBP werkte onze gemeente samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sint-Joost, de stad Brussel en alle actoren van het openbaar vervoer.

Let op dat het BBP nr. 19 zal worden opgevolgd voor de belangrijke gevolgen die verband houden met de uitvoering ervan. Deze opvolging zal plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen 39 en 68 van het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening), namelijk om elke 5 jaar vanaf de goedkeuring van het GPDO (Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) (27/06/2012) van de gemeente Schaarbeek.