Masterplan Rogier-as

Schaarbeek wil de Rogier-as, tussen de Paleizenstraat en het Meiserplein, een nieuw aanzicht geven. Doel is te werken vanuit een globale visie op de renovatie van de openbare ruimten op middellange termijn, rekening houdend met de verschillende gebruiksmogelijkheden en specifieke kenmerken van de bestudeerde perimeter: aanwezigheid van groen- en recreatiegebieden, handelszaken, scholen en kinderdagverblijven, opmerkelijk historisch erfgoed, gebruik van verschillende vervoerswijzen, enz.

De gemeente krijgt de hulp van meerdere studiebureaus bij het uitwerken van een richtschema. Dat instrument zal de leidraad vormen bij de make-over van de Rogier-as.

Overleg

Het richtschema is een strategisch instrument dat gebaseerd is op overleg met alle betrokken actoren: de MIVB, de buurtbewoners, de handelaars, de gemeentelijke en gewestelijke diensten, de vertegenwoordigers van de scholen, de kinderdagverblijven en de lokale verenigingen, de politiezone, de hulpdiensten en de mobiliteitsverenigingen.

Het vormt de aanzet tot een globale en gecoördineerde denkoefening rond een gekozen perimeter en garandeert zo de ontwikkeling van een coherente visie voor de hele as.

Doelen

Er zijn vele doelstellingen: recreatiegebieden en handelscentra nieuw leven inblazen, de infrastructuur en de toegankelijkheid van de MIVB-haltes verbeteren, het historisch erfgoed opwaarderen, meer groene ruimten aanbieden, zorgen voor meer comfort voor alle weggebruikers en voor meer verkeersveiligheid langs de as en rond kinderdagverblijven en scholen, enz.

Om zo dicht mogelijk op de huid te zitten van de realiteit van de wijken, is de Rogier-as opgedeeld in vier secties, elk met een eigen lokale identiteit:

  • tussen de Paleizenstraat en de Haachtsesteenweg;
  • tussen de Haachtsesteenweg en het Weldoenersplein;
  • het Weldoenersplein, dat is geklasseerd als erfgoed van grote waarde: de renovatie ervan zal een van de grote uitdagingen van het richtschema zijn;
  • tussen het Weldoenersplein en het Meiserplein.

Het gedeelte van de Rogierstraat tussen de Aarschotstraat en de Paleizenstraat valt niet onder het richtschema, net zo min als het Meiserplein.

Meerdere fasen over meerdere jaren

De make-over van de Rogier-as zal niet over één nacht ijs gaan: het proces verloopt in meerdere fasen die zich over meerdere jaren zullen uitstrekken. Pas aan het eind van dit proces zullen de verschillende geselecteerde projecten op het terrein worden uitgevoerd.

Het begint allemaal met een diagnose van de huidige situatie. Op basis daarvan zullen algemene doelstellingen worden bepaald. Vervolgens moet worden nagedacht over de ontwikkeling van verschillende aanlegscenario's, afhankelijk van de problemen die voor elk van de vier gedeelten zijn vastgesteld, zonder dat dit ten koste gaat van de samenhang van de as als geheel. Daarna volgen de selectie van de projecten en de opstelling van een planning voor elk project.

De heraanleg van de verschillende delen van de as zal dus geleidelijk aan gebeuren, afhankelijk van mogelijkheden die zich voordoen en van eventuele andere projecten die in de omgeving zijn gepland.

De buurtbewoners zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende fasen van dit proces, van de diagnose tot de evaluatie van de verschillende scenario's. Dit zal verschillende gedaanten aannemen: verkennende wandelingen, workshops, dialoog- en informatieavonden, enz.

In het kader van een globale visie

De uitwerking van een richtschema voor de Rogier-as tussen de Paleizenstraat en het Meiserplein is een gemeentelijk initiatief dat deel uitmaakt van de globale visie op de mobiliteit in Schaarbeek, die wordt gepromoot door het college van burgemeester en schepenen.

De geselecteerde richtsnoeren zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move.