Een openbaar onderzoek naar de herinrichting van het Meiserplein

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Mobiliteit zijn van plan om het Meiserplein opnieuw in te richten. Het Meiserplein wordt doorkruist door een groot aantal lijnen van het openbaar vervoer, is een kruising van grote verkeersaders en een kruispunt dat door de politie als bijzonder ongevalgevoelig is aangemerkt. Hier vind je alles wat je moet weten om deel te nemen aan dit openbare onderzoek.

  • Het herinrichtingsprojet van het Meiserplein
  • Geef uw mening van 11 maart tot 9 april

 

Momenteel is het Meiserplein georgani-seerd rond een groot rondpunt, waar de tram diagonaal doorheen rijdt.

Het herinrichtingsproject van het Meiserplein houdt in dat het rondpunt wordt vervangen door twee kruispunten.

Het herinrichtingsproject voor het Meiserplein

Het herinrichtingsproject van Brussel Mobiliteit heeft vier doelstellingen:

  • Mobiliteit voor iedereen verbeteren.
  • Het Meiserplein veiliger maken en het aantal ongevallen verminderen.
  • De haltes van de MIVB, die momenteel ongeschikt zijn, aanpassen aan de normen.
  • Het plein verfraaien en vergroenen.

Om dit te bereiken, plant Brussel Mobiliteit twee grote veranderingen:

  • Het rondpunt vervangen door twee kruispunten: de eerste tussen de Wahis/Reyers-as en de Leuvensesteenweg (aan de kant van Evere), de tweede tussen de lanen Plasky-Rogier en de Leuvensesteenweg (aan de kant van Dailly).
  • De Ernest Cambierlaan zal niet langer toegankelijk zijn via het Meiserplein, maar alleen via de kant van de Generaal Wahislaan (voor lokaal verkeer).

Voor deze veranderingen moet de diagonale kruising van het Meiserplein met de tramsporen worden verwijderd.

Geef je mening tijdens het openbaar onderzoek

Burgers, verenigingen en lokale overheden worden uitgenodigd om hun mening te geven tijdens het openbare onderzoek, dat gepland is van 11 maart tot 9 april. Tijdens deze periode kan iedereen het dossier online of op het gemeentehuis (Colignonplein 100) raadplegen.

Om deel te nemen aan het openbaar onderzoek: stuur uw mening en opmerkingen naar oo@1030.be tijdens de periode in kwestie.

Op 25 april wordt het project voorgelegd aan de Overlegcommissie, waarin de projectontwikkelaar en de verschillende regionale en gemeentelijke diensten zitting hebben. Elke burger kan vragen om er gehoord te worden. De Commissie zal een advies uitbrengen dat gepubliceerd zal worden op de website van Schaarbeek.

En daarna?

De resultaten van het onderzoek en het advies van de Overlegcommissie zullen worden doorgegeven aan Brussel Mobiliteit, die haar vergunnings-aanvraag indien nodig zal aanpassen en doorsturen naar urban.brussels, die al dan niet een stedenbouwkundige vergunning zal afleveren. Als de vergunning wordt afgeleverd en er geen beroep wordt aangetekend, zouden de werkzaamheden ten vroegste in 2025 kunnen beginnen.

Meer info over het herinrichtingsproject van het Meiserplein

Meer info over de openbare onderzoeken: