Josaphatsite

De Josaphatsite is een terrein van ongeveer 25 hectare. De site bevindt zich op de plaats van een voormalig rangeerstation van de NMBS dat sinds 1994 niet meer gebruikt wordt. Het terrein ligt vlak bij de Lambermontlaan, op de grens van de gemeenten Schaarbeek en Evere.

Het grootste deel van de bebouwbare oppervlakte van het toepassingsgebied werd in 2006 aangekocht door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI, de vroegere MVV). De MSI is de gewestelijke openbare speler die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van de strategische zones in het Brussels Gewest.

De gemeenten Schaarbeek en Evere zijn eveneens eigenaar van terreinen die binnen het toepassingsgebied vallen. Het omvat ook, aan beide zijden van de sporen, een spoorwegexploitatieterrein van Infrabel.

Sinds maart 2014 is er voor de Josaphatsite een ontwikkelingsstrategie uitgestippeld. Die strategie is goedgekeurd door de Brusselse regering. Ze vertaalt zich vandaag in een Richtplan van aanleg.

2018, het jaar van het eerste RPA

Het Brussels Gewest ontwikkelde in 2018-2019 een eerste plan dat aan een openbaar onderzoek onderworpen werd. Heel wat gewestelijke en lokale instanties namen een negatief standpunt in ten aanzien van die eerste versie.

De gemeente bracht eveneens een negatief advies uit. In dat advies werden een aantal bezorgdheden van de burgers overgenomen. Het advies vindt u hier

Een tweede versie van het RPA in openbaar onderzoek

Naar aanleiding van de talrijke ongunstige adviezen heeft het gewest de eerste versie van het RPA moeten herzien. De regering heeft dit nieuwe project in juli 2021 goedgekeurd.

Tussen september en november 2021 dienen de gewestelijk en lokale instanties voor ruimtelijke ordening een advies over het nieuwe plan in te dienen.

Burgers en verenigingen worden ook uitgenodigd om hun mening te geven en hun rechten te doen gelden. Dat gebeurt via een nieuw openbaar onderzoek vóór de definitieve goedkeuring van het nieuwe plan door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Neem deel aan het openbaar onderzoek van donderdag 16/09/2021 tot en met maandag 25/11/2021

Alle documenten en de praktische modaliteiten om aan het onderzoek deel te nemen zijn terug te vinden op de website van het Brussels Gewest

Wat brengt de toekomst?

Na de goedkeuring van het RPA zal de eigenaar van het terrein, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het BHG de site verder ontwikkelen.

Volgende stappen:

 • bouwrijp maken van het terrein (water-, gas-, en elektriciteitsaansluiting, sanering);
 • inrichting van de openbare ruimten en parken;
 • bouw van wooneenheden en voorzieningen (in verschillende fasen en over een periode van tien jaar).

Overzicht - belangrijkste data

 • 2006: de gemeenten Schaarbeek en Evere nemen het initiatief voor een bijzonder bestemmingsplan (BBP); de gronden zijn nog steeds eigendom van de NMBS
 • 2006: het gewest wordt eigenaar van de site via de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI, een vennootschap van publiek recht) en neemt de ontwikkeling ervan weer in handen
 • 2013 - 2014: de gewestregering keurt een masterplan goed met een effectenstudie en een aanvullende landschapsstudie
 • 2018: inschrijving van de Josaphatsite als prioritaire ontwikkelingspool in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) + creatie van de RPA's als nieuw stedenbouwkundig instrument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BWRO)
 • 2019: openbaar onderzoek naar de eerste versie van het RPA Josaphat
 • 2019 - 2021: herziening van het RPA en de bijbehorende MES
 • Juli 2021: goedkeuring van de tweede versie van het RPA door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 16 sept - 25 nov: openbaar onderzoek naar de tweede versie van het RPA

Meer info:

https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-polen/josaphat

https://perspective.brussels/nl/nieuws/josaphat-een-nieuw-project-voor-een-multifunctionele-wijk-die-beantwoordt-aan-de-klimatologische