Onderdak voor noodgevallen

Uitwijzing, brand, overstroming, instorting, echtelijk geweld of een ernstig familiaal conflict ... zijn allemaal gevallen waarin het OCMW nieuwe oplossingen voor noodhuisvesting aanreikt.

Noodwoningen

De noodwoningen zijn een zeer tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling de mensen voorlopig onderdak te bieden totdat ze een ander verblijf hebben gevonden, zelfs al is dat ook maar tijdelijk.

De verblijfsduur is dus per definitie beperkt tot de strikt noodzakelijke tijd om zich na een onverwacht voorval te organiseren.

De opvang duurt één tot vijf dagen en kan uitzonderlijk worden verlengd. De rotatie van de bewoners is dus het basisprincipe van het project en garandeert het voortbestaan ervan.

logement d'urgence

Transitwoningen

Dankzij de nauwe samenwerking van de gemeente, ASIS en het OCMW werden er in 2010 transitwoningen ingericht. Ze bieden onderdak aan personen of gezinnen voor een korte periode van drie maanden, die kan worden hernieuwd (tot het wettelijke maximum van 18 maanden), in afwachting dat er een andere woonst wordt gevonden of hun eigen woning opnieuw is ingericht, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn.

logement de transit

De toekenning van de woningen aan een specifiek publiek is een bevoegdheid van het Coördinatiecomité voor de transitwoningen (CCTW) dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de gemeente, het OCMW en ASIS.

Maar gezinnen in problemen voldoende tijd geven om een definitieve oplossing te vinden heeft uiteraard enkel zin als er ook sociale begeleiding is.

Die wordt verzekerd door de cel Huisvesting van het OCMW.