Stadsvernieuwingscontracten

In 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beleid voor stedelijke herwaardering gemoderniseerd. Naast de duurzame wijkcontracten deden de stadsvernieuwingscontracten hun intrede!

Doelstellingen

De stedelijke herwaardering heeft tot doel bepaalde stedelijke perimeters te herstructureren om hun stedelijke, economische, maatschappelijke en milieufuncties te ontwikkelen of te bevorderen in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze heeft ook tot doel het onveiligheidsgevoel te verminderen.

Zone voor stedelijke herwaardering

Sinds 2002 richtte de stadsherwaardering zich volledig op een perimeter voor prioritaire interventie, de “Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie” (RVOHR). Deze zone heeft de voorbije 14 jaar geen wijzigingen ondergaan omdat de wijzigingsprocedure expliciet onderworpen was aan het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Door te voorzien in een vijfjaarlijkse herziening van het GPDO (of sneller als dat nodig blijkt) laat de nieuwe ordonnantie toe dat de regelgeving wordt aangepast aan de werkelijke evolutie van de wijken. Dat zal gebeuren aan de hand van specifieke basiscriteria en van de steeds specifiekere kennis die men over deze ruimten verwerft.

Meer concreet is de zone voor stedelijke herwaardering een aaneengesloten zone die bestaat uit statistische sectoren, waar de levensomstandigheden van de bewoners minder goed zijn dan in de andere statistische sectoren van het Brussels Gewest. Om die zone af te bakenen, wordt minstens rekening gehouden met het lager mediaan inkomen, de bevolkingsdichtheid en de werkloosheidsgraad.

De SHZ 2016, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd aangenomen, dekt verschillende statistische sectoren die zich voornamelijk op het grondgebied van de 12 gemeenten bevinden: Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost, Etterbeek, Elsene, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Anderlecht, Vost en Ukkel.

ZRU 2016

Toegang tot het cartografisch portaal BruGIS® >>>

 

Stadsvernieuwingscontracten

In tegenstelling tot de duurzame wijkcontracten reiken de nieuwe stadsvernieuwingscontracten tot over de gemeentegrenzen om een meer coherent beleid en een intensievere samenwerking tussen de gemeenten van het Gewest te garanderen.

Deze contracten hebben voornamelijk betrekking op de aanleg of renovatie van de openbare ruimten of infrastructuren van het stadsnetwerk.

De eerste 5 Stadsvernieuwingscontracten die voor deze legislatuur werden gedefinieerd, zijn:

  1. de zone “Havenlaan – Citroën – Groendreef – Tour & Taxis” gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel en van Molenbeek;
  2. de wijken van “Noordstation – Brabantstraat – Sint-Lazaruslaan” in de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost;
  3. het gebied in volle mutatie rond het “Weststation – Ninoofsesteenweg – Brel” in Molenbeek en Anderlecht;
  4. de wijken aan weerszijden van de “Koningslaan” op het grondgebied van de gemeenten Vorst en Sint-Gillis;
  5. de zone van de Poincarélaan en de Heyvaertwijk die zich uitstrekt over delen van de gemeenten Brussel, Anderlecht en Molenbeek.

Bekijk de perimeters >>>

Het Gewest staat in voor de algemene coördinatie van de stadsvernieuwingscontracten.

De operationele uitvoering is daarentegen in handen van de regionale en gemeentelijke actoren.

En voor Schaarbeek?

In de loop van de komende jaren wordt in de gemeente Schaarbeek het stadsvernieuwingscontract “Brabantstraat - Noordstation – Sint Lazaruslaan” geïmplementeerd, waarvan het programma zich in de studiefase bevindt bij de architectenbureaus AAC Architecture/ERU.

Op 17 november2016 vond een eerste algemene vergadering plaats waarop de studiebureaus het volgende hebben voorgesteld:

  • de opgestelde diagnose (sterke punten, uitdagingen en prioritaire zones);
  • de actiemogelijkheden.

Eind november 2017 is het programma van de SVC goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Te downloaden documenten