Motie tegen geweld tegen vrouwen

Tijdens de laatste Gemeenteraad heeft het College een motie tegen geweld tegen vrouwen ingediend, gesteund door alle Gemeenteraadsleden! De gemeente Schaarbeek past nu al enkele jaren verschillende preventie- en sensibiliseringsmaatregelen toe op het vlak van gelijke kansen en gendergelijkheid.

Om de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te verminderen, stelt deze motie een aantal verbintenissen voor, waaronder:

  • De oprichting van een Adviesraad voor Vrouwen van Schaarbeek 
  • De verbetering van de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in alle commissariaten van de Politiezone Brussel-Noord
  • De ontwikkeling van een gemeentelijk plan voor gendergelijkheid tegen 2021.

Reeds door Schaarbeek ondernomen acties

Het Stedelijk Preventieprogramma (SPP) heeft bijvoorbeeld een actieplan opgesteld tegen pesterijen op straat. Voor haar commissariaat aan de Rodenbachlaan heeft de Politiezone al een actieplan opgesteld om het onthaal van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld te verbeteren (de motie van de Gemeenteraad verbindt zich ertoe deze actie uit te breiden tot alle commissariaten).

Voor elke ruimtelijke ordening in Schaarbeek evalueert de gemeente voortaan de inplanting ervan, rekening houdend met de plaats van vrouwen.

Evenementen om mensen te sensibiliseren

Al bijna tien jaar organiseert het Huis van de Vrouw van Schaarbeek activiteiten (hier een koor) die de emancipatie van vrouwen in de maatschappij beogen.

In november organiseerde Schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui een liveconferentie in de vorm van een podcast over het thema mannelijkheid (‘Les couilles sur la table’, door podcastster Victoire Tuaillon). Het doel van dit evenement, dat volledig werd gefilmd door de RTBF, was om mannen andere sleutels aan te reiken om de opkomst van deze nieuwe mannelijkheid aan te pakken.