Gender Mainstreaming / Budgeting

De uitdaging voor meer gelijke kansen is terug te vinden in alle aspecten van de samenleving: het gaat om meer gelijkheid binnen sport en management, in het arbeidsleven, in het ouderschap,…
Zonder gelijke kansen kan onze samenleving geen duurzaam evenwicht vinden.

Gender Mainstreaming

Via het Huis van de Vrouw voert Schaarbeek een beleid dat specifiek gericht is op de emancipatie van vrouwen, maar werkt het ook aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen elk beleidsdomein.

Het project "Gender Mainstreaming", dat in september 2013 werd gelanceerd, streeft naar een evenwicht tussen de geslachten. In eerste instantie legden 4 diensten (Sport, Wegen, Groene Ruimten, Human Resources) de goede praktijken en de verbeteringspunten op het vlak van gelijke kansen vast. Ook stelden ze een actieplan op. In 2014 engageerden 4 nieuwe diensten zich op hun beurt (Burgerlijke Stand, Vreemdelingen, Gemeenschapswachten, Nederlandstalige Bibliotheek).

Het project zal geleidelijk aan worden uitgebreid tot alle gemeentelijke diensten.

 

équipe espaces verts

Gender Budgeting

Gender budgeting volgt logischerwijze op het maken van de gendertoets. Met dit instrument kan immers worden nagegaan in welke mate het beleid, budgetsgewijs, een impact heeft op meisjes en jongens, vrouwen en mannen.

Schaarbeek is sinds 2014 één van de vier pilootgemeenten die deel uitmaken van de werkgroep gender budgeting van het Brussels Gewest. Zeven personeelsleden van 5 gemeentediensten en twee kabinetten volgden hiervoor een opleiding. De diensten Sport, Kinderen en Jeugd dienden in 2016 in primeur een gendergevoelige begroting in.