Bestrijding van geweld tegen vrouwen

Of het nu om pesterijen, partnergeweld, seksueel misbruik, … gaat, de gemeente Schaarbeek wil er alles aan doen om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Pesterijen op openbare plaatsen

In 2015 wees een onderzoek van Brussels Studies uit dat er nog lang geen gelijkheid tussen vrouwen en mannen was, wat verplaatsingen in Brussel betreft. Wegens het onveiligheidsgevoel gaan vrouwen zich zelfs heel anders gedragen in de stad. Een realiteit die ook te wijten is aan pesterijen op openbare plaatsen

“Neen, dat is niet normaal”

"Straatintimidatie is NIET normaal", dat is de slogan van de campagne die in 2015 werd gevoerd door het Huis van de Vrouw, in samenwerking met de dienst administratieve boetes, de politie, de gemeenschapswachten en verscheidene verenigingen die ervaring hebben in deze materie.

brochure non ce n'est pas normal

Met deze campagne wou de gemeente mensen eraan herinneren dat flirten en pesten twee verschillende zaken zijn: flirten berust op wederzijds respect, tussen twee mensen die willen communiceren, terwijl pesten een daad van agressie is van een persoon tegenover een andere persoon.

Omdat dit fenomeen zich steeds vaker voordoet, pakt Schaarbeek de verschillende soorten agressie aan waar vrouwen (maar niet alleen zij) dagelijks het slachtoffer van zijn: beledigingen, aanrakingen, gefluit, opdringere blikken, obscene gebaren, seksistische opmerkingen… De lijst is eindeloos! Maar dat zijn de antwoorden ook!

Pesten… hoe moeten we daarop reageren?

In de eerste plaats mogen we niet vergeten dat straatintimidatie wettelijk strafbaar is! (meer weten)

Er zijn overigens enkele tips en trucs om met een pester om te gaan:

 

  • De strategie van de « bekraste plaat » : u moet steeds dezelfde zin blijven herhalen zoals : « Ik ben nie geïnteresseerd » todat de stalker u loslaat en vertrekt ;
  • De techniek van de « drie zinnen » : u stelt het probleem vast door het te omschrijven (« U raakt mijn bila an »), vervolgens drukt u uw ongenoegen uit (« ik voel me daar niet goed bij »), en tenslotte doet u een verzoek zonder de beleefdheidsformule te gebruiken (« Neem uw hand onmiddelijk weg ») ;
  • Verras uw stalker door op onverwachte en verwarrende wijze te reageren : hysterisch zijn, zingen, onverenthousiast zijn, klanken nabootsen, een raar gezicht trekken, enz
non, c'est non

Beter voorkomen dan genezen

De vzw Garance geeft tal van ideeën over hoe te reageren wanneer u een slachtoffer of getuige bent van seksuele intimidatie op een openbare plaats.

Zo geeft ze lessen zelfverdediging in het Huis van de Vrouw om bepaalde verbale of fysieke verweermiddelen meteen in de praktijk te brengen

Echtelijk geweld

De door Amnesty International gepubliceerde cijfers zijn onthutsend. Wereldwijd is al 1 op de 3 vrouwen het slachtoffer geweest van geweld en/of seksueel misbruik. In België worden elke dag meer dan 8 klachten in verband met verkrachting ingediend. Ook was 1 vrouw op 7 de voorbije 12 maanden het slachtoffer van partnergeweld in ons land

Geweld tegen vrouwen is onaanvaardbaar!

Als u ooit zou geconfronteerd worden met partnergeweld of intrafamiliaal geweld, denk er dan aan dat u niet alleen bent.

Op de website vindt u alle nuttige adressen in Schaarbeek voor het geval dat iemand uit uw omgeving het slachtoffer zou worden van geweld. 

Download de brochure "Wie kan me helpen in Schaarbeek", vertaald in het Arabisch en Turks.

De Mannenmars

Sinds 2010 organiseert de gemeente Schaarbeek een zeer bijzondere mars, naar aanleiding van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Telkens op 25 november worden de mannelijke inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de Mannenmars Met deze optocht protesteren ze tegen het geweld waar vrouwen het slachtoffer van zijn.

Amnesty International, voor wie de bestrijding van geweld tegen vrouwen een stokpaardje is, neemt actief deel aan het evenement. Net als tal van andere partners van het Huis van de Vrouw, kunstenaars en Schaarbeekse burgers die luid en duidelijk willen laten weten dat geweld tegen vrouwen ontoelaatbaar is!

U wil deelnemen aan de volgende mars?

 
marche des hommes
marche des hommes