Schaarbeek bestrijdt slechte huisvesting ondergronds

Schimmel, hoge luchtvochtigheid, onvoldoende ventilatie, geen sanitaire voorzieningen... Slechte huisvesting is een realiteit in veel Brusselse woonwijken. In Schaarbeek spoort de ILHO (Inspection Logement Huisvesting Onderzoek) sinds 2015 elke woonsituatie op die in strijd is met de menselijke waardigheid. De afgelopen maanden lag de nadruk op de strijd tegen kelderwoningen.

Alleen al de kelderwoningen illustreren alle problemen en het niet voldoen aan de bewoonbaarheidsnormen die worden opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (gebrek aan ventilatie, licht enz.). Bij dit soort overtredingen heeft de eigenaar de keuze: de accommodatie regulariseren of verwijderen.

 

 

Bovendien zijn veel van de woningen die door het ILHO-systeem worden gedetecteerd vaak overtollig in termen van de stedenbouwkundige situatie (d.w.z. ze komen niet voor in de stedenbouwkundige registers). In dit geval loopt de eigenaar het risico dat hij wordt belast voor overtollige huisvesting die wordt gebruikt totdat ze niet langer wordt verhuurd of totdat ze wordt geregulariseerd met een bouwvergunning.

Hoe zit het met huurders?

Als eerste slachtoffers van slechte huisvesting neemt Schaarbeek stappen om huurders te informeren over de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn tegen verhuurders. De gemeente biedt juridisch en administratief advies over huren en het vinden van woonruimte. 

Op Polbruno.be : vind de contactgegevens van uw buurtinspecteur of boek online een afspraak via het tabblad ‘Je wijk'.

 

ILHO, een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de politie en de gemeente

Het ILHO-plan is het resultaat van een samenwerking tussen de dienst Stedenbouw van Schaarbeek en de Politiezone Brussel Noord. Dankzij dit partnerschap kunnen buurtinspecteurs een beter inzicht krijgen in de stedenbouwkundige situatie in hun wijk en potentiële slachtoffers helpen. De strijd tegen huisjesmelkers is een langetermijnonderzoek, dat wordt vergemakkelijkt door een goede samenwerking tussen overheidsdiensten.

Een win-winovereenkomst

Deze gezamenlijke acties stellen politieagenten ook in staat om te controleren wie er in een woning in het nationale register staat en om indien nodig voor te stellen om een persoon die ten onrechte op een adres staat ingeschreven te verwijderen. Er is niets frustrerender dan een officiële brief of een brief van een deurwaarder ontvangen die gericht is aan iemand die niet meer in uw huis woont.