Bestrijding van slechte huisvesting

De regeling Investigation Logement Huisvesting Onderzoek (ILHO), die in 2015 werd opgericht, bestrijdt slechte huisvesting in al haar vormen: overbewoning, onbewoonbaarheid, huisjesmelkers, stedenbouwkundige overtredingen, enz.

ILHO: doelstellingen

 1. Bestrijding van slechte huisvesting: de aanzienlijke overbewoning van gebouwen in de omgeving van Schaarbeek, de uitbuiting van kansarmen en ongezonde leefomstandigheden
 2. De kennis van de situatie op het terrein verbeteren
 3. Zorgen voor de administratieve verwerking van elke situatie door de verschillende diensten (stedenbouw, bevolking, kadaster, belastingen, enz.)
 4. Kansarme mensen helpen met hun administratieve formaliteiten om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Wat zijn huisjesmelkers? 

Dit zijn huiseigenaars die ondermaatse woonruimte verhuren tegen woekerprijzen en zichzelf verrijken ten koste van een kansarme bevolking. “Huisjesmelkers" zijn mensen die :

 • een bemeubelde kamer, gebouw, kamer of ruimte
 • ter beschikking stellen (in huur of verkoop)
 • in een toestand die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid,
 • door misbruik te maken van de kwetsbaarheid
 • en hierbij een abnormale winst realiseren

Deze gevallen bestaan in Schaarbeek. Gelukkig zijn het er maar een paar, maar helaas zijn ze heel moeilijk op te sporen.

Te bekijken

"À l'abri de rien", een document gemaakt door Mehdi Ahoudig en Samuel Bollendorff voor de Fondation Abbé Pierre.

À L'ABRI DE RIEN from Samuel Bollendorff.

ILHO: een multifunctionele regeling

ILHO biedt een mogelijkheid tot samenwerking van verschillende gemeentelijke, semi-gemeentelijke en externe diensten. Het werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van duurzame partnerschappen.

 

Rol van spelers in de ILHO-regeling 

 • Stedelijke planning: de cel ILHO Urbanisme
  Ze beheert OPS 1030 (geïntegreerde politie - stedenbouwkundige operaties). Het doel is om gebouwen met problemen van overbewoning en onbewoonbaarheid aan te pakken. Deze dossiers zijn het meest problematisch en betreffen regelmatig zaken van huisjesmelkers in sloppenwijken en sociale mishandeling, die vanwege hun ernst worden in de gaten gehouden door het parket.
 • Cel Volksgezondheid en Openbare veiligheid (VOV) en DGHI-monitoring
  Alle onderzoeken en werkmethoden van de cel VOV (Volksgezondheid en openbare veiligheid) worden gebruikt en toegepast in de verschillende werkgebieden van ILHO Urbanisatie (OPS ILHO, Stadsvernieuwing enz.) en op zijn beurt voedt ILHO Urbanisatie de werkprocessen van de cel VOV. De cel is ook verantwoordelijk voor het controleren van het opnieuw verhuren van huizen die onbewoonbaar zijn verklaard
 • Bevolking
  De dienst Bevolking is verantwoordelijk voor het integreren van de feitelijke situatie (vastgesteld door het bijhouden van de bevolkingsregisters) met de wettelijke situatie van de huisvesting en het signaleren van mogelijke problemen van overbewoning, illegale verbouwingen, fraude, enz.
 • SPP
  Peacekeepers voeren regelmatig controles uit op kelderwoningen of overbevolkte accommodaties.
  De juridische permanentie en het team van juristen van Soleil du Nord bieden u alle juridische informatie over huurovereenkomsten. Meer info: Stedelijk Preventieprogramma
 • Netheid van groene ruimtes
  Tijdens hun rondes wijzen de agenten op mogelijk indicaties om illegale overbewoning, huisjesmelkers en andere situaties op te sporen. Meer info: Openbare netheid en Groene ruimtes
 • Bestuurlijke politie
  Deze dienst biedt ondersteuning bij juridische kwesties met betrekking tot administratieve politieaangelegenheden die zich voordoen in verband met de ILHO-regeling. Meer info: Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
 • Belastingen / Retributies
  De agenten behandelen dossiers over het opleggen van de belasting op vervallen of leegstaande gebouwen en de belasting op overbevolkte woningen. Meer info: Belastingen en Retributies
 • Para-gemeentelijke diensten
  Het OCMW biedt sociale steun aan ontvangers van sociale bijstand die zich in een dramatische situatie bevinden. Meer info: OCMW
 • De vzw RenovaS biedt renovatieondersteuning en een sociaal contactpunt. Meer info: RenovaS  
 • Verenigingen
  De ILHO-regeling stimuleert rijke uitwisselingen met de vrijwilligerssector en moedigt de uitwisseling van goede praktijken aan.
 • Politie
  De politiezone Schaarbeek/Evere/Sint-Joost is betrokken bij controleoperaties in de omgeving van Schaarbeek. Ze voert ook woonenquêtes uit om de overheid informatie te verstrekken over individuele woonsituaties. Meer info: Politie
 • DGHI
  Op basis van de huisvestingsinspectie en als de woning niet voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en uitrustingsnormen van de huisvestingscode, verbiedt de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) de woning opnieuw te verhuren. Meer info
 • Parket
  Het parket vervolgt ernstige stedenbouwkundige overtredingen en huiseigenaars die ervan worden verdacht huisjesmelkers te zijn. ILHO stimuleert de reactivering van zaken die zijn vastgelopen bij het parket en ook bij URBAN voor zaken die zullen worden bestraft met administratieve boetes
 • URBAN
  Urban treedt administratief op tegen stedenbouwkundige overtredingen. Ze leggen herstelmaatregelen op (werken die moeten worden uitgevoerd en/of bouwvergunningen die moeten worden ingediend) en termijnen voor de uitvoering ervan. Urban legt ook administratieve boetes op in overeenstemming met de ernst van de stedenbouwkundige overtreding. Meer info
 • Kadaster
  Deze federale dienst geeft informatie over de kadastrale situatie van woningen en helpt bij het bepalen van de eigenaars van overbevolkte woningen en veranderingen van gebruik.