Ombudsman

Een probleem met een dienst van het gemeentebestuur? De Ombudsman luistert naar u en probeert de standpunten te verzoenen.

Wat is een Ombudsman?

De term ‘Ombudsman’ komt uit het Zweeds en verwijst naar de hoge ambtenaar die vroeger de klachten in ontvangst nam die gericht waren aan de koning.

Het is een persoon die de klachten van de burgers in ontvangst neemt en bekijkt, en die optreedt als bemiddelaar om de geschillen op te lossen.

Wat doet de Ombudsman concreet?

De Ombudsman van de gemeente Schaarbeek heeft twee grote opdrachten. Die voert hij/zij volledig onafhankelijk uit:

  1. De klachten van de burgers over de werking en de handelingen van de administratieve diensten van de gemeente ontvangen en behandelen;
  2. Op basis van deze klachten aanbevelingen indienen bij het bestuur om structurelere veranderingen voor te stellen.

Het jaarverslag 2019 van onze ombudsman >>>

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een klacht te kunnen indienen?

Concreet kan uw klacht worden behandeld door de Ombudsman indien:

  • ze een gemeentelijke materie betreft;
  • ze volgt op een specifiek contact dat u had met een dienst van het bestuur;
  • u reeds hebt geprobeerd om het probleem op te lossen met de betreffende dienst, maar zonder succes;
  • uw klacht geen betrekking heeft op de politieke koers van de gemeente;
  • de feiten minder dan een jaar geleden plaatsvonden;
  • geen enkele administratieve of gerechtelijke procedure lopende is voor dezelfde feiten.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt contact opnemen met de Ombudsman:

  • Via e-mail: ombudsman@1030.be
  • Via de post: Gemeentebestuur van Schaarbeek – Dienst Ombudsman - Colignonplein, 1030 Brussel

De interventie van de Ombudsman gebeurt in alle discretie en is gratis.

Welk gevolg wordt er gegeven aan uw klacht?

De ombudsman beoordeelt of de klacht ontvankelijk is en voert het onderzoek, waarbij hij/zij volledig onafhankelijk en onpartijdig naar de verschillende partijen luistert.

Het is de bedoeling om de standpunten van de klager en de betreffende dienst te verzoenen.

Indien blijkt dat het bestuur een fout heeft gemaakt bij de behandeling van uw dossier of indien uw dossier niet correct werd behandeld, dan probeert de Ombudsman de situatie te corrigeren. Heeft het bestuur echter correct gehandeld of is een correctie onmogelijk, dan legt de Ombudsman u uit waarom dat zo is.

Elk jaar moet de Ombudsman ook een activiteitenrapport indienen aan de gemeenteraad. In dat rapport moeten de klachten en aanbevelingen worden voorgesteld voor een betere werking van het bestuur.