Asfaltplan

Algemene context

De gemeente telt ruim 90 kilometer wegen waarvan de asfaltlaag regelmatig moet worden vernieuwd.  

Sinds 2007 heeft de gemeente een “Asfaltplan” dat elk jaar de wegen oplijst die moeten worden vernieuwd.

Onlangs nog werd op basis van verscheidene studies van de afdeling Wegen een gestructureerde renovatiestrategie uitgewerkt die de komende jaren zal worden gerealiseerd.   

Een overzicht van de huidige toestand van de wegen, waarbij elke weg een score van 0 tot 5 kreeg (0 voor nieuwe bekledingen, 5 voor bekledingen in slechte staat), is te vinden op de website van de gemeente.

 

état voiries

Renovatieplanning

Ieder jaar wordt gemiddeld 4,5 kilometer wegen vernieuwd.

De werken zullen op de website van de gemeente en in Schaarbeek Info worden aangekondigd.

Coördinatie van de werken

Voor sommige rennovatiewerken zullen eerst voorbereidende werken worden uitgevoerd. Die kunnen de totale duur van de werken dienovereenkomstig verlengen.

Deze voorbereidende werken zijn nodig voor een duurzame renovatie van de bekleding.

In samenwerking met de politiediensten zoekt de afdeling Wegen naar manieren om de hinder als gevolg van de werken zoveel mogelijk te beperken.

De interacties tussen de werken, wat de mobiliteit voor de gebruikers betreft, worden ook onderzocht.

Een zeer actief beleid voor de heraanleg van voorzieningen en infrastructuur brengt onvermijdelijk enkele problemen en hinder met zich mee, maar we zijn ervan overtuigd dat we op uw begrip kunnen rekenen.

In de tussentijd

Hun aantal neemt af, maar sommige wegen zijn nog altijd in slechte (of zelfs zeer slechte) staat.

Als u van mening bent dat uw weg een gevaar vormt voor de gebruikers, aarzel dan niet om de technische dienst wegen op de hoogte te brengen (via het platform Fix-my-street). Plaatselijke herstellingen zullen kosteloos worden uitgevoerd.