Een probleem melden

Een kuil in de weg? Een krakkemikkig pad? Kapotte signalisatie? In enkele klikken kan je een probleem met de straat doorgeven en de evolutie van de opvolging volgen.

Wat signaleren op Fix My Street

Als je in je wijk rondwandelt en je defecten aan de straat opmerkt, dan is het aan jou om in actie te schieten! Kuilen in de weg, krakkemikkige paden, beschadigde trottoirs, markeringen in slechte staat, slecht gemarkeerde fietspaden, beschadigde deklagen... dergelijke problemen kan je signaleren op «Fix My street ».

 

Fix my street

 

OPGELET: problemen die een ernstig gevaar voor de veiligheid vormen, moeten aan de politie worden gemeld: 101.

Een gasreuk? Een elektrische storing? Een defecte straatlamp? Signaleer deze incidenten onmiddelijk aan Sibelga.

Voor alle vragen over de drinkwatervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater kan u best contact opnemen met Vivaqua.

Hoe gaat u te werk ?

U kunt problemen signaleren:

  • Via de website https://fixmystreet.brussels/  ;
  • Of door de gratis mobiele app te downloaden om nog makkelijker problemen te melden die u onderweg tegenkomt.
 

Voor Android :

Voor IOS : 

 

 

Voer het adres in waar het probleem zich voordoet of plaats het op de kaart, geef aan of het gaat om de rijbaan, het trottoir, ...

Voeg een of meerdere foto's toe en geef een omschrijving om ons het probleem beter te laten inschatten. Als u uw klacht goed documenteert, kunnen we de aard van het probleem beter bepalen en kunnen we een planning opmaken.

Beëindig door uw e-mailadres in te voeren zodat u zich kunt abonneren op het incident, waardoor u op de hoogte blijft van de ondernomen actie.

En daarna?

Nadat uw melding is ingevoerd, wordt ze onmiddellijk geanalyseerd door de dienst Wegen van de gemeente.

Het probleem heeft betrekking op een gemeenteweg? De dienst Wegen zal de herstelling zo snel mogelijk uitvoeren (rekening houdend met de beschikbaarheid van het personeel en het materiaal, de weersomstandigheden,...).

Het heeft betrekking op een gewestweg, een site van de MIVB, de openbare verlichting, een nutsbedrijf,... ? In al die gevallen wordt het incident onmiddellijk aan de juiste instantie doorgegeven (Gewest, MIVB, Sibelga, Vivaqua,...).

Op Fix My Street kunt u uw aanvraag volgen tot ze volledig is opgelost.