Raadgevende Commissie voor het Gehandicaptenbeleid

De toegankelijkheid van openbare gebouwen en informatie, net als mobiliteit zijn de prioriteiten van onze gemeente met betrekking tot de integratie van personen met een handicap. Deze zaken vallen onder de bevoegdheid van de Raadgevende Commissie voor het Gehandicaptenbeleid (RCGB).

De RCGB, wat is dat?

De Raadgevende Commissie voor het Gehandicaptenbeleid (RCGB) moet toezien op de uitvoering van de doelstellingen die werden vastgelegd in het “Gemeentecharter voor de Integratie van Gehandicapten” dat door de gemeente werd goedgekeurd.

De commissie vormt een overlegplatform tussen particulieren, verenigingen en de politiek.

Haar drie voornaamste doelstellingen:

  1. inwoners en verenigingen informeren over nieuwe maatregelen en beleidsbeslissingen toegepast door de gemeente,
  2. adviezen uitbrengen en eventueel meewerken aan projecten,
  3. een platform aanbieden voor vragen, opmerkingen en ervaringen.

De RCGB, wie zijn dat?

De commissie is samengesteld uit burgers en uit het bevoegde schepenkabinet. Aan het begin van elke nieuwe legislatuur worden ze formeel door de gemeenteraad aangesteld. De commissie komt minstens drie keer per jaar bijeen.

Gehandicapt zijn is geen handicap

De RCGB werkte al aan diverse projecten mee om het dagelijkse leven van personen met een handicap in Schaarbeek makkelijker te maken:

  • aandacht voor minder mobiele mensen bij het opstellen van het GOP (Gemeentelijke Ontwikkelingsplan),
  • toegankelijkheid van het gemeentehuis en andere openbare plaatsen,
  • mobiliteit: parkeren en voorbehouden van plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit,
  • toegankelijkheid van informatie: realisatie van de gemeentelijke website en andere nieuwe communicatiemiddelen volgens de AnySurfer-richtlijnen