Uw kind heeft een beperking

Je heb een kind met een beperking of een kind dat redelijke aanpassingen nodig heeft ?

Je kan hiervoor de school contacteren. De school zal dit samen met het CLB verder opvolgen. Ook via het CLB kunnen de ouders op zoek gaan naar een school

Meer info :