Schaarbeek gaat in wintermodus

Als de weerman ijzel of sneeuw voorspelt, schiet de dienst Netheid & Groene Ruimtes in actie. Tot 15 april staat er 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een gemeentelijke wachtdienst paraat, bestaande uit 6 personen .

De winter komt eraan. Het kan nu op elk moment gaan sneeuwen of ijzelen. Als dat het geval is, rijden de strooiwagens op onze gemeentewegen. Het Brussels Gewest is verantwoordelijk voor de gewestwegen.

We strooien eerst zout op de belangrijkste assen (buslijnen, wegen naar school, aan het ziekenhuis Paul Brien en aan het station van Schaarbeek). Daarna worden de parken, pleinen en andere straten sneeuwvrij gemaakt.

Zodra het meteorologische alarm van start gaat, treden onze medewerkers op elk uur van de dag of van de nacht op, weekends inbegrepen.

Burgerzin

In geval van sneeuw of ijzel is elke bewoner verplicht om het voetpad langs het gebouw dat hij bewoont vrij en veilig te maken over een breedte van 1,50 m. Hij kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade indien zich een ongeval voordoet op zijn niet-geruimd voetpad. Wees voorzichtig!