Onderhoud voetpaden

De gemeente doet wat ze kan om de openbare ruimtes netjes te houden, maar u kunt ook uw steentje bijdragen! Vergeet niet om uw stoep netjes te houden.

Afgevallen bladeren, sneeuw en ijs

Volgens het algemeen politiereglement van de gemeente Schaarbeek:

  • de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en schoon gehouden ;
  • deze verplichtingen berusten op de inwoners en beheerders van het gebouw, de personen die belast zijn met het dagelijkse onderhoud van de gebouwen of de conciërges, portiers en bewakers ;
  • voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen berusten de verplichtingen op iedere houder van een zakelijk recht op het gebouw (zoals vruchtgebruik, erfpacht, hypotheek) of op de huurders.

Dat betekent dat in de herfst elke burger die aan de beschrijvingen in het hierboven geciteerde reglement beantwoordt, de afgevallen bladeren moet verzamelen en met het groenafval aanbieden.

Dezelfde bepalingen zijn ook in de winter van toepassing wat betreft het schoonmaken van met sneeuw en ijs bedekte voetpaden. De inwoners moeten de voetpaden die aan hun woning of grond grenzen schoonmaken om ongevallen te vermijden. Daarbij moet erop worden gelet dat de openbare weg, de rioolkolken en de gotten niet met de sneeuw geblokkeerd raken.

Losliggende tegels of straatstenen

U ziet een ingezakt voetpad, losliggende tegels of straatstenen? Meld dit aan de Technische wegendienst op het nummer 02/244.75.21 (elke werkdag van 8 tot 16 uur) of via een e-mail aan voirie@schaerbeek.irisnet.be.

De reparaties zijn GRATIS voor oppervlakken van maximum 1 m².

Bij grotere oppervlakken zijn de kosten ten laste van de eigenaar. Voor die reparaties doet de gemeente een beroep op een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhoud van voetpaden. Ze maakt een bestek op, stuurt het naar de eigenaar (die al of niet akkoord gaat), stelt de bestelbon op en zorgt voor de opvolging van de werken.

Eén uitzondering: als het voetpad werd beschadigd door bedrijven zoals Belgacom, het drinkwaterbedrijf, ... zullen zij uiteraard de werken uitvoeren en betalen.