Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is een werkorgaan

  • Basistaken
    • Voorbereiding van de agenda voor het College
  • Opvolging van de beslissingen van het College
    • Beleidstaken

Het algemeen bestuur is niet enkel een eenvoudig "doorgeefluik" tussen het College en de administratie, maar houdt zich ook bezig met het bespreken en opvolgen van de gemeentelijke beleidsplannen.