Toezichthoudende instantie

De administratieve activiteiten van de gemeente worden gecontroleerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer specifiek door het uitvoerend orgaan ervan, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Deze overheid controleert de rechtsgeldigheid, met andere woorden: gaat na of de handelingen in overeenstemming zijn met de wet. In uitzonderlijke gevallen voert zij ook een opportuniteitscontrole uit.

Bepaalde activiteiten moeten verplicht bekendgemaakt worden aan de toezichthoudende instantie.

Daarbij gaat het meestal om belangrijke beheersdaden zoals begroting, rekeningen, personeelskader, financieel en administratief statuut, indienstneming, ontslag en werving van personeel, tuchtmaatregelen, voorschriften, leveringscontracten, diensten en andere werkzaamheden vanaf 125.000 €, excl. BTW. Deze activiteiten moeten bekendgemaakt worden binnen de 20 dagen na de respectieve beslissingen.