Subsidies aan verenigingen

De gemeente Schaarbeek maakt deel uit van de 13 gemeenten die genieten van de steun van de COCOF en van het « Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding » om een programma van sociale cohesie op te zetten in samenwerking met de plaatselijke verenigingen.

De doelstellingen van het programma 2016-2020 zijn erop gericht beter samen te leven.

Het College van de COCOF heeft 4 prioritaire thema’s uitgewerkt:

  1. Ondersteuning en begeleiding van schoolgaande jongeren;
  2. De Franse taal leren en gebruiken als actieve burger;
  3. Intercultureel burgerschap;
  4. Samen leven.

Meer info >>>

 

Overzichten van de gesteunde verenigingen en de ontvangen bedragen: