Toegang tot administratieve documenten

De toegang tot bestuursdocumenten beheerd door de Gemeente is een constitutioneel recht.

Elke aanvraag tot toegang tot bestuursdocumenten moet schriftelijk (email of brief) gericht zijn aan het Kantoor van de vergaderingen (sec_assemblees@schaerbeek.irisnet.be). Elke beslissing van verwerping, zelfs gedeeltelijk (gegrond op wettelijke uitzonderingen) wordt door het College van Burgemeester en Schepenen genomen.

De toegang tot bestuursdocumenten is gegarandeerd door de wetgeving:

Met het oog op transparantie, publiceert de Gemeente de antwoorden gegeven op de aanvragen tot toegang aan de administratieve documenten (ter aanvulling van de beschikbare algemene informatie gepubliceerd op onze website).

De documenten worden in de taal van het dossier gepubliceerd die door de staatsburger werd gekozen gegrond op de gecoördineerde wetten betreffende het gebruik van de talen op administratief gebied.

  • Date de la demande
  • Demande d'accès
  • Réponse
  • Recours CADA

De gepubliceerde documenten zijn geen open data documenten (ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid – open data ordonnantie).