Initiatie schaakspel

07
Jun
Elke woensdag van 17u tot 19u

Met Aude Soubrier

Ontdek hoe een schaakbord in mekaar zit, en hoe de schaakregels werken.

Deze cursus schaken richt zich zowel tot beginnelingen als geïnitieerden.

“Er zijn meer avonturen te beleven op een schaakbord dan op alle zeeën verenigd”

Niet iedereen is unaniem met deze uitspraak, maar geeft toch toe dat het schaakspel een breed universum opent. Liefhebbers kunnen er urenlang van genieten zonder zich te vervelen, het jarenlang bestuderen zonder alle subtiliteiten ervan te ontdekken, duizend pijnen lijden en er ondanks alles op terugkomen voor het plezier dat het biedt.

En toch krijgt meer dan de helft van de bevolking de kans niet om te schaken, merendeels omwille van gendergerelateerde ongelijkheden. Vandaag de dag is de overgrote meerderheid van de mensen die schaakclubs bezoeken, een man.

Deze cursus wil hieraan verandering brengen, door de culturele overdracht van schaken tussen vrouwen te bevorderen en door een brug te slaan tussen de spelers van het Huis van de Vrouw en de schaakclubs.


Inschrijven via telefoon op 02/240 43 50 of via mail naar huisvandevrouw@1030.be


 

Type activiteit
Welzijn / Gezondheid
Spel
Sport
Prijs

Gratis

Publiek
Vrouwen