Het Huis van de Vrouw

 

Sinds 2010 zet het Huis van de Vrouw zich in voor de emancipatie van vrouwen en hun deelname als burgers aan het leven in hun wijk en in de gemeente, maar ook in ruimere zin in de maatschappij. Kom eens langs om de vele activiteiten te ontdekken die er in de loop van het jaar worden aangeboden!

Het Huis van alle vrouwen

Het Huis van de Vrouw opende zijn deuren in 2010.

In samenwerking met een netwerk van personen en verenigingen werkt de gemeente Schaarbeek hier elke dag aan een plek voor vrouwen, waar ze worden gewaardeerd, waar ze hun kennis kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen, om zo emancipatie in de ruime betekenis van het woord mogelijk te maken.

Het Huis van de Vrouw richt zich tot alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, beroep of cultuur. Het is een unieke plek voor ontmoetingen, met een mix van afkomsten, talen en sociale context, volgens het basisprincipe: een vrouw = een vrouw, maar ook een vrouw = een man.

Een plaats die krioelt van de activiteiten!

Dankzij het gediversifieerde aanbod kent nr. 253 in de Josaphatstraat steeds meer succes bij vrouwen (en mannen!)... Met ruim 30 activiteiten per week, meer dan 100 partners en 13 000 deelnemers per jaar maakt het Huis van de Vrouw elke dag werk van de emancipatie van het vrouwelijke geslacht.

De thematische programmering brengt verschillende elementen samen: afhankelijk van belangrijke data en de actualiteit, maar ook van de vraag van het publiek, worden er feesten georganiseerd, sensibiliseringscampagnes gelanceerd, voorstellingen gegeven, spreekruimten voorzien… Men kan er tal van geëngageerde kunstenaars ontmoeten, zijn rechten leren kennen, komaf maken met een stereotypische kijk, van gezonde gerechten proeven of zich informeren over zwangerschap!

Het Huis van de Vrouw is open van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 16u30.

Word partner!

U wil een project op poten zetten rond vrouwen (een kunstatelier, praatcafé, informatievergadering, sensibiliseringsactie, filmvoorstelling, …)? Stel uw project voor aan het Huis van de Vrouw!

De zalen van het Huis van de Vrouw zijn te huur tegen zeer democratische prijzen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de lokalen en de coherentie van uw project met het algemene programma van het Vrouwenhuis zal uw dossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en daarna aan de gemeenteraad.

maison des Femmes

 

Met de steun van Brussel Stedenbouw en erfgoed

brussel stedenbouw en erfgoed