Gemeentelijke archieven

Missies/competenties
  • Bewaring en behoud van de gemeentelijke archieven;
  • Sorteren, klasseren en inventariseren van de documenten;
  • Opstellen van een index om de archieven te kunnen raadplegen;
  • Terbeschikkingstelling van de archieven aan het publiek;
  • Uitlenen van documenten voor tentoonstellingen;
  • Opstellen van werken en publicaties over Schaarbeek.

 

Hou er wel rekening mee dat de dienst Gemeentearchieven geen genealogisch onderzoek doet.

  • Voor alle aanvragen voor opzoekingen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke stand;
  • Neem voor adressen, gezinssamenstellingen, inwoners die de gemeente hebben verlaten of nieuwkomers contact op met de dienst Demografie.

De dienst Archieven bewaart ook geenstedenbouwkundige dossiers.

  • Neem voor de raadpleging van stedenbouwkundige documenten en plannen van privégebouwen contact op met de dienst Stedenbouw.
Telefoon
02/244 75 11
Directie
Algemene Zaken