Stedenbouw en Leefmilieu – Opvolging

Missies/competenties

De naleving van de beslissingen die werden genomen inzake stedenbouw en leefmilieu moet op het terrein worden gecontroleerd.

Naast de controle van de voorwaarden vermeld in de vergunning moeten, wanneer zich dit voordoet, de daden of werken uitgevoerd zonder vergunning worden geregistreerd en moet de eigenaar of uitbater worden gevraagd om zich in regel te stellen.

  • Controle van de ingedeelde inrichtingen en het informeren van de uitbaters over de evolutie van de wetgeving inzake milieuvergunningen: sensibilisering, advies.
  • Beheer van de klachten over stedenbouw en milieuhinder.
Telefoon
02/244 75 11
Directie
Infrastructuur