Klachten en meldingen

Werken die zonder stedenbouwkundige vergunning worden uitgevoerd, kunnen aan de dienst Stedenbouw worden gemeld, die een vaststelling ter plaatse kan uitvoeren.

Er is echter een verschil tussen het melden van werken die niet aan de stedenbouwkundige reglementering voldoen en burenhinder, die vaak wordt veroorzaakt door het niet naleven van het burgerlijk wetboek. Voor burenhinder of een burgerlijk probleem kunt u zich beter wenden tot de wijkbemiddelingsdienst of de vrederechter.

Als de stedenbouwkundige dienst de melding behandelt, wordt aan de klager geen verdere informatie meegedeeld. De vaststelling van een stedenbouwkundige inbreuk kan leiden tot een strafrechtelijke procedure die kan worden aangetast door onregelmatigheid als er informatie werd verstrekt aan een derde. De vaststelling wordt overgemaakt aan het parket en aan Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH) die eventueel vervolging zullen instellen. Het gaat niet om een procedure voor een rechter waarbij de klager een vergoeding of compensatie kan vorderen en die bindend is. Het is dus logisch dat de vaststellingen en vervolgingen alleen worden gericht aan de persoon die de inbreuk heeft gepleegd en de eventuele mededaders.

U wilt een klacht indienen?

U vraagt zich af of (privé) werken die worden uitgevoerd wel wettelijk zijn? Raadpleeg eerst en vooral de kaart van het NOVA-platform die alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen bevat.

carte NOVA citoyen