Wegen - Technische dienst

Missies/competenties

De Technische Dienst Wegen is een dynamisch team van gemeenteambtenaren (6 bedienden, 3 adjuncten en een twintigtal arbeiders) dat elke dag instaat voor het onderhoud van 90 km gemeentewegen en 10 km gewestwegen.  Goed voor in totaal 346 straten en pleinen.

 De dienst is uw rechtstreekse gesprekspartner voor vragen over:

  • werken in verband met de inrichting en het onderhoud van gemeentestraten en -pleinen;
  • de werken in verband met de vernieuwing van de bekleding van straten en voetpaden;
  • de coördinatie en de follow-up van de uitgevoerde werven door privéaannemers, gemeentelijke diensten en concessiehouders (Belgacom, Sibelga, Vivaqua …);
  • de plaatsing en vervanging van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, straatnaambordjes en wegwijzers;
  • het straatmeubilair (openbare banken, paaltjes, afsluitingen ...);
  • de openbare verlichting en lichtsignalisatie (verkeerslichten ...);
  • de installatie van voorlopige afsluitingen (dranghekken) en tijdelijke verkeerstekens voor speciaal gebruik van de openbare weg (betoging, braderie, verhuizing of plaatsing van een container, grondverzakking, brand ...).
  • het verdelgen van ratten;
  • ...

De diensten waar men terecht kan bij problemen of vragen betreffende bovenstaande zaken vindt u op de pagina "Een probleem op de weg melden".

 

Telefoon
02/244 75 21
E-mail
Directie
Infrastructuur