Icon for xls export

Gids van tewerkstelling en opleiding

Gevonden resultaten

Op zoek naar een baan, een opleiding, een talencursus,…?

Schaarbeek telt tal van verenigingen die zich maximaal inzetten om u alle hulpmiddelen en de beste kans op slagen te geven.

Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
Bevordering van de integratie van de Turkse gemeenschap en de interculturele dialoog. Huiswerkschool. Cursussen Frans voor anderstaligen Workshops.
alphabétisation
Vzw gespecialiseerd in buitenschoolse opvang, schoolondersteuning en opleidingen voor volwassenen
Bevorderen van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld
Bevordering van de Chinese cultuur
Bon
Agentschap Integratie en Inburgering
Atelier
Huiswerkschool, schoolondersteuning, alfabetiseringscursussen, restaurant,...
Afar
Organisatie van initiatieven in verband met het cultureel erfgoed van Oost-Afrika
alphabet
Cursussen Frans voor anderstaligen (FLE) en alfabetiseringscursussen in de gemeente Schaarbeek
CEDAS
Buitenschoolse opvang, huis voor jongeren en opleidingen voor volwassenen
équipe CIprOC
Centre d’Impulsion socioPROfessionnel et Culturel
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
atelier pour les femmes
Alfabetiseringscursussen, burgervergaderingen, socioculturele activiteiten,…
Atelier créatif
Vereniging voor de autonomie en de ontplooiing van migrantenvrouwen
jardinage
Animatie- en opleidingsgroep voor migrantenvrouwen