Geschiedenis van de straten: Lambermontlaan

De Lambermontlaan is een van de onderdelen van wat we de ringboulevard noemen. Ze loopt dwars over het grondgebied van Schaarbeek, van aan de Vergotesquare tot aan de Van Praetbrug. Ze hangt boven het Josaphatpark en biedt een zeer mooi zicht op Schaarbeek.

De ringboulevard werd ontworpen door wegeninspecteur Victor Besme in 1866. Het duurde echter tot de aanleg van het domein Monplaisir dat de Lambermontlaan daadwerkelijk het licht zag.

De gemeente Schaarbeek en de Staat sluiten twee overeenkomsten om de werken te verdelen.

 

 
 

De Staat zorgt voor de aanleg vanaf de Van Praetlaan tot aan de Monplaisirlaan. Ze is ook belast met de bouw van twee bruggen langs de Helmet- en Haachtsesteenweg. De werken duren van 1910 tot 1914.

Voor de Wereldtentoonstelling in 1958 wordt de laan heraangelegd om het drukke verkeer van dit evenement te kunnen opvangen.

Vanaf 1903 beslissen de Schaarbeekse autoriteiten om de laan te vernoemen naar baron François Auguste Lambermont (1819-1905), politicus, diplomaat en adviseur van koning Leopold II. In 1911 werd het deel tussen het Meiserplein en de Chazallaan omgedoopt ter ere van generaal Théophile Wahis (1844-1921).