Lage-emissiezone (LEZ)

De verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel is van essentieel belang om de gezondheid van de burgers te beschermen. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist de toegangsvoorwaarden voor de meest vervuilende voertuigen, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de luchtvervuiling, geleidelijk te beperken.

Lage-emissiezones - of Low Emission Zones (LEZ) - zijn reeds in tal van Europese steden ingevoerd. In Brussel is de LEZ sinds 1 januari 2018 van toepassing op het volledige grondgebied van het Gewest.

De reglementering heeft (behalve uitzonderingsregelingen) betrekking op de volgende voertuigen (ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven):

  • personenwagens;
  • bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs); 
  • bussen en autocars.

Dieselwagens en -bestelwagens die voldoen aan de EURO 3-norm (of lager) zullen sinds 1 januari 2020 niet meer mogen rijden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor benzine- en gasvoertuigen verandert er in 2020 niets. Ze moeten wel voldoen aan de euronorm 2 of hoger.

 

Als u met de auto of bestelwagen komt, kunt u hier controleren of uw voertuig in de LEZ mag rijden. 

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van de transitparkings bij het binnenrijden van Brussel en van de alternatieven voor de auto.

In 2020 zijn er drie nieuwigheden die meer flexibiliteit mogelijk maken:

  • niet-conforme voertuigen kunnen voortaan een dagpas kopen tot middernacht van de dag nadat ze in de zone hebben gereden;
  • voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, kunnen zich registreren tot middernacht van de dag nadat ze in de zone hebben gereden;
  • de parking Lennik-Erasmus wordt toegevoegd aan de lijst van transitparkings die toegankelijk zijn buiten de LEZ.

 

De controle van de voertuigen gebeurt met camera’s. De boete voor het niet-naleven van de toegangsregels tot de LEZ bedraagt 350 euro.

Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers aanbieden. Deze zijn niet nodig noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Om in Brussel te mogen rijden, kan een dagpas worden aangekocht (maximaal 24 dagen/jaar) via de website https://www.lez.brussels/mytax/nl/.

 

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website https://www.lez.brussels/mytax/nl/.

De website https://www.lez.brussels/mytax/nl/ staat ter beschikking voor het opzoeken van alle nuttige info.

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan de gewestelijke inspanning voor een betere luchtkwaliteit!

 

low emission zone