“Zero Waste”-kaart

Kies voor hergebruik, huren en delen in plaats van wegwerpartikelen.


Het beste afval is “geen afval”.


Om u te helpen minder afval te produceren, heeft de gemeente Schaarbeek een “Zero Waste”-kaart gemaakt .


Deze kaart is een niet-limitatieve lijst van de actoren op het vlak van zero waste. Aarzel niet om ons te helpen deze lijst te vervolledigen en/of up-to-date te houden door te schrijven naar milieuraadgeving@schaarbeek.be

 

Andere actoren :