Schoolomgevingszones

Sinds september 2017 heeft de gemeente een nieuw systeem ingevoerd om schoolomgevingen te beheren: de zone “schoolomgeving”.

Het doel van dit systeem is om de bereikbaarheid en de veiligheid van schoolomgevingen in Schaarbeek te verbeteren. Ouders met de wagen of schoolbussen kunnen namelijk gemakkelijker kinderen ophalen en afzetten.

Concreet doet de schoolomgevingszone dienst als Kiss & Ride. Dat is de zone waar kinderen kunnen worden opgehaald en afgezet door gemotoriseerde ouders en schoolbussen.  De schoolomgevingszones worden “gedepenaliseerd”. Dat betekent dat ze gecontroleerd worden door parking.brussels, concessiehouder van de Gemeente voor parkeercontroles. Parkeren in deze zones tijdens de aangeduide uren op het bord brengt een retributie van € 100 met zich mee. Het ontradende tarief wil zo deze zones van langdurig parkeren verlossen om het ophalen en afzetten voorrang te geven.

Kort in de zone stoppen tijdens de aangeduide uren is met andere woorden toegelaten. Het principe is dat de bestuurder zijn passagier(s) afzet en onmiddellijk weer vertrekt om plaats te maken voor de volgende wagen. 

Buiten de aangeduide uren mag er volgens het zonetarief in de zone worden geparkeerd.  Gelieve uw blauwe schijf te leggen als u zich in een blauwe zone bevindt of om een parkeerticket te kopen als u zich in een groene of rode zone bevindt .

panneau de signalisation abords d'école

De schoolomgevingszone wordt aangeduid door het verkeersbord dat u op de foto onderstaande ziet en door een zigzagmarkering op de grond.

Flyer schoolomgevingszones
Download de flyer

Met deze voorziening wil de Gemeente een bepaald soort gedrag verhinderen dat de schoolomgevingen onveilig maakt (dubbele file, wildparkeren, enz.).

U zal deze soort voorziening terugvinden bij verschillende scholen van het vrije en gemeentenet.

De ouders die hun kinderen afzetten wordt gevraagd om het systeem goed te respecteren om een maximale veiligheid te garanderen voor de kinderen!

Raadpleeg de lijst met betroffen scholen>>>